26 mei 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Informatiebijeenkomst KIA CE: ontdek de kansen voor uw circulaire innovatie

Vanaf 22 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen. In totaal is er 2,5 miljoen euro steun beschikbaar voor ontwikkelingen binnen de maakindustrie, de bouw en voor consumptiegoederen.

We verbruiken op dit moment veel meer grondstoffen dan de aarde kan produceren. Op termijn is dit niet houdbaar en daarom moeten we de transitie maken naar een circulaire economie waarin grondstoffen optimaal worden ingezet en hergebruikt. De Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie die nodig is om tot een circulaire economie te komen. Eén van de middelen daarbij is de subsidieregeling KIA-CE.

Op 1 juni vindt in Amersfoort een informatiebijeenkomst waarin de regels en voorwaarden van de subsidieregeling worden uitgelegd en waarin de deelnemers hun projectidee kunnen laten toetsen. Ook is de bijeenkomst een mooie gelegenheid om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Registreren kan via:  Informatiebijeenkomst KIA CE: ontdek de kansen voor uw circulaire innovatie (rvo.nl)
Voor meer informatie, kijk op: Kennis en Innovatie Agenda - Circulaire Economie (KIA CE) (rvo.nl)