Partner

3 november 2021

HRMLifestyle

HYBRIDE WERKEN

De wereld is in rap tempo veranderd. Zeker door corona. De nieuwe norm is: Hybride werken – maar dan wel effectief, prettig en veilig.

De Wet werken waar je wil, die als initiatiefwetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt, maakt het voor werknemers een stuk gemakkelijker om thuis te werken. Ze krijgen meer vrijheid in hoe zij de balans tussen het werken op kantoor en thuis willen vormgeven. Voor werkgevers blijft dit niet zonder gevolgen. Zij moeten zorgen voor een veilige en geschikte werkplek conform de Arbeidsomstandighedenwet. Wat betekent dit voor hen, en hoe kan Aces Direct hierbij helpen?

Veel bedrijven zijn niet voorbereid op blijvend thuiswerken. Zes op de tien werkgevers hebben nog niet duidelijk gemaakt aan het personeel hoe er na de coronapandemie wordt omgegaan met thuiswerken. Dat staat in een onderzoek van I&O Research in opdracht van de Coalitie Anders Reizen, die CO2-reductie in het zakelijk verkeer nastreeft. Veel mensen die door de coronacrisis hebben kennisgemaakt met thuiswerken, willen dat gedeeltelijk blijven doen als de pandemie voorbij is. Van de mensen die thuis kunnen werken, zegt 52 procent dat ze ruim de helft van hun contracturen thuis zouden willen werken. Werkgevers spelen daar onvoldoende op in, zegt de Coalitie Anders Reizen.

“Bij Aces Direct zeggen we: practice what you preach. Alleen door het zelf te ervaren, kunnen we onze klanten kundig adviseren. Wij zijn een dag nadat het kabinet de lockdown aankondigde, gaan thuiswerken, nu ruim anderhalf jaar geleden. We waren al gewend om voor één dag in de week vanuit huis te werken, dus onze organisatie was er al op ingericht. Inmiddels hebben we een compleet antwoord op de vraag: hoe richt je je organisatie in op een hybride omgeving. Dat antwoord is een samenstel van te nemen stappen. De aanpak die we hiervoor hanteren is de Aces 8.Allereerst softwarematige voorzieningen als Microsoft Teams, inclusief implementatie in de organisatie en maatregelen om de adoptie en gebruiksefficiëntie te verhogen. Uiteraard ook het verschaffen van ICT-middelen, zoals laptops, monitoren, toetsenborden en headsets, en AV-oplossingen om goed te kunnen samenwerken, zoals camera’s en projectie op grote schermen. Belangrijk is ondersteuning van het veilig gezamenlijk gebruik van documenten, met de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen; dit is een belangrijk aspect van het op afstand samenwerken.”

“Wij kunnen onze klanten op al deze gebieden van dienst zijn. Zelfs bij het regelen van een bureau of bureaustoel voor de thuiswerkplek, want ook dat kan worden verwacht van de werkgever. Daar zijn wij geen leverancier in, maar we fungeren dan als coördinerend partner die de fulfilment voor zijn rekening neemt. Samen met onze externe partners leveren we een complete thuiswerkomgeving. We bieden bedrijven (onze klanten) een webportal aan voor hun medewerkers. Waarin we al deze IT-voorzieningen aanbieden en stellen het assortiment vast a.d.h.v. het type werkzaamheden dat een medewerker daar verricht, ook wel persona’s genoemd. We stellen werkgevers in staat om alles wat nodig is te verstrekken. Inclusief advies over de inzet van de werkkostenregeling voor het faciliteren van de voorzieningen voor je medewerkers. Maar ook advies en ondersteuning op zaken als bruikleen, digitaal tekenen, verrekening met vakantie-uren, thuiswerkvergoedingen en privacy. Zelfs zoiets als een goede arbeidsevaluatie: je medewerker is immers niet op kantoor aanwezig, maar zit wel thuis op zijn laptop te kloppen. Hoe beoordeel je zijn of haar inzet en kwaliteit?” En het allerbelangrijkste, vergeet niet de zorg voor de emotionele stabiliteit en de vitaliteit van je medewerkers. Maar blijf zicht houden op de balans tussen privé en werk. Bij ons zag je dat Aces Direct collega’s meer (uren) gingen werken. Dat klinkt als muziek in de oren, maar dit kan op de lange termijn voor de medewerker en ons negatieve gevolgen hebben. Wees daar bewust van.

“De Wet werken waar je wil, die het wettelijk kader voor thuiswerken biedt, komt eraan en stelt werkgevers voor nieuwe verantwoordelijkheden. Wij, als leidend bedrijf, willen hen uitstekende adviezen kunnen geven. Niet alleen langs de IT-as, maar op alle vereiste aspecten. Doordat we zelf hybride werken, kunnen we dat. We inspireren HR-managers van klanten om dingen anders te bekijken. We vertellen er graag over, en nodigen ze uit bij ons om live te komen kijken hoe wij dit georganiseerd hebben. Delen vanuit passie, noemen we dat.