9 november 2022

Food (agri)

Hutten trotse nieuwe cateraar bij FMHaaglanden

Vanaf 1 januari 2023 is Hutten de nieuwe cateraar in vijf panden binnen het verzorgingsgebied van FMHaaglanden, een van de grootste facilitaire dienstverleners van en voor het Rijk. Hutten en FMHaaglanden vinden elkaar in een gedeelde visie en ambities op duurzaamheid en sociale gelijkheid. Pablo Hunnego, directeur FMH: “Wij zijn ambitieus en willen écht grote stappen zetten in het verduurzamen van onze dienstverlening. Dat is een fikse opgave waar we vol enthousiasme samen met Hutten op het gebied van catering in deze panden invulling aan geven.”

FMHaaglanden werkt iedere dag aan een prettig werkklimaat en goede voorzieningen voor 30.000 rijksambtenaren in Den Haag. Na een intensieve Europese aanbestedingsprocedure heeft Hutten eind augustus van dit jaar de opdracht gegund gekregen. André van den Broek, inkoopadviseur bij het Inkoop Uitvoeringscentrum EZK/LNV geeft aan: “Door goed na te denken over de visie van de toekomst en door een dialoogronde op te nemen in de aanbesteding heeft FMH een goed gemotiveerde keuze kunnen maken voor een nieuwe leverancier.”

1 januari 2023 start Hutten bij vier panden waarin meerdere ministeries en diverse ondersteunende diensten zijn gehuisvest*. Hutten verzorgt vanaf dan de cateringdienstverlening in De Resident, CentreCourt, Koningskade 4 en Alexanderveld 5 (alleen banqueting). Bezuidenhoutseweg 73 sluit medio 2023 aan. De komende jaren komen daar nog een aantal panden bij. De samenwerking loopt in ieder geval tot 2031 en in deze tijd zal Hutten dagelijks klaarstaan voor een kleine 10.000 medewerkers.

Nieuw concept
“De drijfveren en kernkwaliteiten van Hutten sluiten goed aan op de ambities van de Rijksoverheid en FMHaaglanden op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, inclusiviteit en gastvrijheid”, aldus Ellen Klees, adviseur Inkoop- en leveranciersmanagement. Boven alles moet eten en drinken natuurlijk leuk en lekker zijn, FMH is daarom enthousiast over de wijze waarop Hutten het aanbod presenteert. Producten uit het seizoen met een hoge vers beleving, op verschillende wijzen gepresenteerd zoals bijvoorbeeld trendy internationale streetfoodgerechten. Een aanbod dat goed aansluit op de wensen bij verschillende werkactiviteiten (bureauwerk, telefoneren, overleggen en vergaderen). Hutten wil flink inzetten op communicatieve en actiematige middelen om de gast te informeren en te verleiden. Daarnaast introduceert Hutten jaarrond proeverijen om gasten te enthousismeren dat duurzamer eten ook gewoon ontzettend lekker is.”

Annet de Graaff, adviseur Inkoop- en leveranciersmanagement: “Wat we ook hartstikke goed vinden is dat Hutten staat voor inclusiviteit. Zo bestel je straks in de Barista Cafés je koffie in gebarentaal en komen producten uit Huttens eigen Zorgbakkerij. Hutten is een strategisch partnership met Social Capital aangegaan om binnen dit contract de social return impact te maximaleren en te stretchen. Hiervoor werkt Hutten ook samen met Binnenwerk en Ipse de Bruggen. Er worden nieuwe arbeidsplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: zodra er een reguliere arbeidsplek vacant komt kijken we altijd eerst of het gewenste profiel met Social Capital ingevuld kan worden vanuit de doelgroep.”

Voorbeeldlocatie voor ambities
Frits Kok, senior business consultant bij Hutten: “Het maakt ons extra trots dat we door FMHaaglanden zijn geselecteerd vanwege ons onderscheidend vermogen. Zo willen we in 2030 klimaatpositief zijn, zetten we in op een meer plantaardig menu met als onderlegger de EAT Lancet studie en gaan we voor sociale gelijkheid. We scoorden fantastisch met 3 keer een 10 en twee keer een 8 op de gunningsonderdelen. Met deze overeenkomst verwelkomen we meer dan 50 nieuwe samenwerkers. Daar komen voor januari nog meer mensen bij, want we hebben nog vacatures open staan. We hebben enorm veel zin om aan de slag te gaan en een voorbeeldlocatie te realiseren voor onze ambitieuze plannen.”

Op vrijdag 4 november ondertekenden Hutten en de inkoop categorie Consumptieve Dienstverlening Rijksoverheid vanuit het onderdeel Catering en Warme Dranken samen met FMHaaglanden de samenwerkingsovereenkomst.