Ga terug

20 april 2020

Financieel & Juridisch

Hoofdlijnen reorganisatie via het UWV – door advocaat Hans Kamerbeek

Dit artikel is mede tot stand gekomen door de Coronakrant
Door: Hans Kamerbeek

Op Coronakrant.nl delen we ervaringen, kennis en best practices van werkgevend Nederland met betrekking tot de omgang met het coronavirus. Naast deze ervaringen delen we graag arbeidsrechtelijke relevante informatie met jou als werkgever. Hieronder de hoofdlijnen van reorganisatie via het UWV op een rij, door Hans Kamerbeek, advocaat bij Kamerbeek Advocaten.

 • Reorganisatie is het inkrimpen van het personeelsbestand om bedrijfseconomische redenen.

 • Bijvoorbeeld: functies schrappen, afdelingen samenvoegen, vestigingen sluiten.

 • Redenen kunnen zijn: werkvermindering, slechte financiële situatie, organisatorische veranderingen. Verliesgevend zijn is geen vereiste.

 • Het verval van arbeidsplaatsen moet structureel zijn, namelijk over 26 weken bezien.

 • Vaak heeft de ondernemingsraad er een adviesrecht over.

 • Als het ontslag 20 werknemers of meer betreft in drie maanden tijd, moet je het aan vakbonden melden.

 • Een sociaal plan is niet verplicht. Je kunt ook volstaan met vaststellingsovereenkomsten.

 • Doorgaans wordt zowel ontslag aangevraagd bij het UWV als een vaststellingsovereenkomst aangeboden.

 • De werkgever bepaalt welke functies komen te vervallen. Strikte noodzaak hoeft niet te worden aangetoond, wel wordt getoetst aan de redelijkheid.

 • Bij ontslag binnen een groep directe collega’s bepaalt de wet wie van hen moet worden ontslagen. Dat heet afspiegeling.

 • Ontslag is niet mogelijk als er een passende functie vacant is of als een opzegverbod geldt zoals ziekte.

 • Je moet het UWV uitleggen waarom geen NOW-subsidie is aangevraagd.

 • De UWV-procedure duurt ongeveer vier weken vanaf indiening van alle stukken.

Gerelateerd