Partner

19 februari 2021

Vastgoed

Hoofdletter I van Impact en Ivo van der Mark

Dit voorjaar verhuist Janssen de Jong Groep van Son en Breugel naar Den Bosch. Het is een volgende stap in het tachtigjarig bestaan van dit mooie bouwbedrijf. Een onderneming met een rijke historie die daarom uitstekend past in de historische, monumentale kantoorvilla ‘Zandstaete’ in het centrum van ’s-Hertogenbosch. Ivo van der Mark is CEO bij Janssen de Jong Groep: “We blijven in Brabant, maar met dit prachtige kantoor doen we recht aan de omvang en historie van het bedrijf. Daarbij schuiven we steeds meer richting de Randstad en dat doen we niet zomaar. We werken nationaal en internationaal. Onze 1000 medewerkers zorgen voor een omzet van ruim 400 miljoen en daarmee behoren we tot de top 15 bouwbedrijven in Nederland. Met een orderportefeuille in Nederland, maar ook internationaal met vestigingen op de Cariben, in Polen en Afrika.” 

'Het is ons streven om een partner te worden in de gehele vastgoedketen'

Janssen de Jong Groep ontwikkelt, bouwt, renoveert, restaureert en verzorgt het onderhoud voor bedrijven, particulieren en overheden. Dat doen ze met 32 zelfstandige bedrijven, verdeeld over 5 clusters. Professionele bouwspecialisten die meestal onder eigen naam werken in kleine units van maximaal 100 collega’s die weten dat bouwen mensenwerk is. Vakmannen die op elkaar kunnen bouwen en zich specialiseren in een marktsegment waarin ze relevant en impactvol zijn. Ivo van der Mark (41) werd op 1 januari 2020 een van de jongste CEO’s in de bouwbranche. Met de komst van corona kreeg hij een pittige vuurdoop die hij moedig heeft doorstaan. Ivo: “Het is een bijzonder jaar geweest waarin veel collega’s thuis moesten werken. Een aantal jaar geleden heb ik me hard gemaakt voor flexibel werken en hebben we gezorgd voor een gedegen ICT-infrastructuur met de bijbehorende opleidingen. Tijdens de lockdown bleek deze investering zeer zinvol. De collega’s op kantoor en de bouw konden ‘gewoon’ doorgaan. Aan de kant van orderinname zagen we in eerste instantie een korte schrikreactie maar dat herstelde zich in de zomer. Al met al hebben we weinig averij opgelopen. Sterker nog, we zijn enorm gegroeid. Vooral in het bouwen van bedrijfspanden, woningen en logistieke centra. Met elkaar hebben we een heel mooi jaar gedraaid.”  

Verschillende invalshoeken

Inmiddels heeft Ivo het vizier alweer op de toekomst gericht. “Het is ons streven om, meer dan nu het geval is, partner te worden in de gehele vastgoedketen. Veel van onze onderdelen richten zich op een specifieke fase in de vastgoedcyclus. We hebben bedrijven die zijn gespecialiseerd in nieuwbouw, anderen richten zich op onderhoud. Daar zit weinig verband tussen. We willen kijken naar het grotere geheel, naar de langere termijn. Bij nieuwbouw kun je al nadenken over onderhoud en in de ontwerpfase kun je mogelijke sloop in de toekomst al betrekken. Hoe voorkom je dat er een berg afval overblijft die je niet kunt hergebruiken? We spreken in dit verband ook niet meer van ‘slopen’ maar van ‘oogsten’. Dat betekent ook dat we de kennis die er in de groep aanwezig is meer samenbrengen om vanuit verschillende invalshoeken na te denken over circulair bouwen. Daar willen we als concern toonaangevend in zijn zodat we ook iets moois achterlaten voor de generatie na ons.”  

'Kijken naar het grotere geheel, naar de langere termijn. Bij nieuwbouw kun je al nadenken over onderhoud en in de ontwerpfase kun je mogelijke sloop in de toekomst al betrekken'

“Daarnaast zijn we bezig om slagen te maken op het gebied van automatiseren. Denk aan integraal ontwerpen en verslaglegging”, besluit Ivo. “Want wanneer je met meerdere partijen tegelijk een pand ontwerpt, ben je beter in staat om analyses te maken over eventuele fouten die in een ontwerp zitten. De verslaglegging verbeteren sluit ook aan op de nieuwe Wet op de Kwaliteitsborging (Wkb) die in 2022 zijn beslag zal krijgen. Het doel van deze wet is de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren om zo bouwfouten te minimaliseren en kwaliteit te borgen. De Wkb legt de eindverantwoordelijkheid voor het bouwen nadrukkelijker bij de aannemer en wil de controle op de kwaliteit privatiseren. Binnen Janssen de Jong Groep omarmen wij de nieuwe wet, een beetje tegen de stroom in. Wij zien veel kansen en voordelen. Iedere fase van de bouw die afgerond is, wordt direct gecontroleerd en ook gecertificeerd. Eigenlijk ben je vanaf dag één al bezig met de oplevering. Zo weet je dat alles in orde is op het moment dat je aan de volgende fase begint. Later, bij de eindoplevering, kom je nauwelijks nog opleverpunten tegen. Dat is fijn voor ons, voor de eindgebruiker, maar ook voor de nieuwe eigenaar. Janssen de Jong Groep wil voorop blijven lopen in de markt en gaat uitsluitend voor de hoogst mogelijke klanttevredenheid. De Wkb sluit hier uitstekend op aan. Daarnaast voldoen we hierdoor nog beter aan de behoefte van beleggers om zekerheid te hebben over de geleverde kwaliteit.”