9 mei 2023

HRMblog

Hoe vult een organisatie haar HRM-beleid op een zo optimaal mogelijke wijze in?

De arbeidsmarkt is krap. Nieuw personeel aantrekken lastig. Ook het behouden van medewerkers is een uitdaging. Maar niet voor de organisatie die actief is waar het gaat het vinden, boeien en binden van professionals. Dit zijn ook de organisaties die zich de vraag stellen:

hoe zorg ik er voor dat de juiste mensen, in mijn organisatie de juiste werkzaamheden komen doen en bereid zijn om dit te blijven doen?

Organisaties die beseffen dat de definitie van werk een hele andere betekenis heeft gekregen: Vroeger was werk een noodzakelijk iets om brood op de plank te krijgen. Anno nu is werk ook een manier om je als mens te kunnen ontplooien, te kunnen groeien. Maar ook een manier om waardevolle relaties op te bouwen, zowel zakelijk als privé. Het is letterlijk en figuurlijk voor veel mensen een belangrijk deel van ‘wie en hoe ze willen zijn’ geworden. Dit betekent dat de rol van de moderne werkgever in snel tempo veranderd. De arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers worden steeds meer gelijkwaardig. De rollen worden anders ingevuld door beide partijen. ‘Wat kan je van elkaar verwachten’, speelt een steeds nadrukkelijkere rol. Maar hoe vul je als werkgever deze rol in? Wat moet je doen om mensen te vinden, boeien en binden?

Heeft u vanuit uw professionele dienstverlening antwoorden op deze vraag? Wilt u uw visie en aanpak delen met een voor u belangrijke doelgroep, te weten uw collega-ondernemers in Brabant, Zeeland en Limburg, dan nodigen wij uw van harte uit.

Informeer naar de mogelijkheden of maak gebruik van één van onze pakketten. en laat de toegevoegde waarde van u en uw bedrijf zien op het multimediale platform van Brabant Business Media.