Partner

13 juni 2023

blogHRM

Hoe om te gaan met conflicten op de werkvloer: mediation en bemiddeling

Conflicten op de werkvloer zijn onvermijdelijk en kunnen een negatieve invloed hebben op zowel de werknemers als de algehele productiviteit en sfeer binnen een organisatie. Gelukkig zijn er effectieve methoden om met deze conflicten om te gaan, waarvan mediation en bemiddeling twee belangrijke benaderingen zijn. In dit artikel zullen we bespreken wat mediation en bemiddeling inhouden, hoe ze werken en waarom ze waardevolle instrumenten zijn voor het oplossen van conflicten op de werkvloer.

Wat is mediation?
Mediation is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is bij het faciliteren van gesprekken tussen de partijen die in conflict zijn. De mediator heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar helpt de betrokkenen om hun standpunten te delen, naar elkaar te luisteren en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Het doel van mediation is om een win-winresultaat te bereiken, waarbij beide partijen tevreden zijn met de uitkomst.

Hoe werkt mediation?
Bij het starten van een mediationproces zullen de betrokken partijen vrijwillig instemmen met deelname en vertrouwelijkheid. De mediator zal vervolgens de gesprekken begeleiden, waarbij hij of zij zorgt voor een gelijkwaardige communicatie en een respectvolle omgeving. De mediator kan verschillende technieken gebruiken, zoals actief luisteren, samenvatten en het stellen van open vragen om de communicatie te vergemakkelijken. Het doel is om de onderliggende belangen en behoeften van beide partijen te begrijpen en hen te helpen een oplossing te vinden die voor beide aanvaardbaar is.

Voordelen van mediation:

  1. Vertrouwelijkheid: Mediation biedt een veilige omgeving waarin de betrokkenen open kunnen spreken zonder angst voor repercussies.

  2. Zelfbeschikking: De betrokken partijen hebben controle over het proces en de uitkomst, wat kan leiden tot duurzamere oplossingen.

  3. Kosten- en tijdbesparend: Mediation is over het algemeen sneller en goedkoper dan juridische procedures.

  4. Verbeterde relaties: Mediation bevordert de communicatie en helpt bij het herstellen van vertrouwen, wat de relaties op de werkvloer kan verbeteren.

Wat is bemiddeling?
Bemiddeling is vergelijkbaar met mediation, maar er is één belangrijk verschil: de bemiddelaar heeft de bevoegdheid om voorstellen te doen en suggesties te geven voor een mogelijke oplossing. De bemiddelaar fungeert als een neutrale derde partij die de betrokkenen begeleidt, maar heeft iets meer actieve betrokkenheid bij het vinden van een oplossing.

Hoe werkt bemiddeling?
Het proces van bemiddeling begint vaak met een gezamenlijke bijeenkomst waarin de betrokken partijen hun standpunten presenteren.


Voordelen van bemiddeling:

  1. Actieve betrokkenheid van de bemiddelaar: De bemiddelaar kan creatieve oplossingen voorstellen en de partijen helpen om compromissen te sluiten die anders mogelijk over het hoofd worden gezien.

  2. Flexibiliteit: Bemiddeling biedt ruimte voor maatwerkoplossingen die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van de betrokken partijen.

  3. Behoud van relaties: Door de begeleiding van de bemiddelaar en de actieve betrokkenheid van beide partijen bij het vinden van een oplossing, kan bemiddeling helpen bij het behouden en herstellen van relaties.

  4. Efficiëntie: Bemiddeling is over het algemeen sneller dan juridische procedures, omdat het proces flexibel en gericht is op het vinden van een oplossing.

Wanneer mediation en bemiddeling gebruiken?
Mediation en bemiddeling kunnen effectief zijn bij verschillende soorten conflicten op de werkvloer, zoals communicatieproblemen, persoonlijke conflicten, teamconflicten of geschillen over werkverdeling. Het is belangrijk om vroegtijdig in te grijpen en het conflict niet te laten escaleren. Door tijdig gebruik te maken van mediation of bemiddeling kunnen conflicten op een constructieve manier worden aangepakt en kunnen duurzame oplossingen worden bereikt.


Conflicten op de werkvloer kunnen schadelijk zijn voor zowel individuele werknemers als de algehele werkomgeving. Mediation en bemiddeling zijn waardevolle benaderingen om deze conflicten aan te pakken en te op te lossen. Ze bieden een gestructureerd proces waarin de betrokken partijen de mogelijkheid hebben om naar elkaar te luisteren, begrip te creëren en gezamenlijk tot een oplossing te komen. Door gebruik te maken van mediation en bemiddeling kunnen organisaties conflicten effectief aanpakken, de relaties verbeteren en een positieve werkomgeving bevorderen.