Ga terug

28 juni 2019

NieuwsZorg en Welzijn

Hoe gezond is onze leefomgeving? Meten is weten

Op donderdag 27 juni is in de gemeente Eersel de eerste sensor geplaatst die zowel de luchtkwaliteit als het geluidsniveau in de gemeente gaat meten. Er worden de komende tijd in de gemeente negen vaste sensoren geplaatst en 25 mobiele sensoren. De gemeente Eersel rolt dit meetnet uit in samenwerking met coöperatie AiREAS, een burgerinitiatief dat samen verantwoordelijkheid wil nemen voor een gezonde leefomgeving.

Wethouder Beex plaatste het eerste meetstation boven in de kiosk op de Markt in Eersel. In de komende periode worden er in de verschillende kernen van de gemeente de andere vaste meetstations geïnstalleerd. Alles onder het toeziend oog van AiREAS en de klankbordgroep Eindhoven Airport Eersel. In de klankbordgroep Eindhoven Airport Eersel zijn leden vanuit de verschillende dorpsraden vertegenwoordigd. Zij trekken samen op met de gemeente Eersel en de leverancier van de meetstations.

Eindelijk inzicht

De sensoren moeten inzicht geven over de veelbesproken overlast van vliegverkeer en het lawaai en de luchtvervuiling van drukke verkeersaders. De invloed van de intensieve veehouderij wordt meegenomen in een later onderzoek dat AiREAS samen met de provincie oppakt. AiREAS heeft samen met de leden van de klankbordgroep negen geschikte locaties gekozen waar de metingen beginnen. Hier zijn vrije metingen mogelijk, is er stroom en zijn er zo min mogelijk storende factoren die de uitslag kunnen beïnvloeden.

Luchtvervuiling meten in de achtertuin

De komende maanden wordt gekeken naar de effectiviteit van alle locaties. Zo kunnen sensoren voor langere tijd blijven hangen zodat eventuele schommelingen in een bepaalde periode ook gemeten kunnen worden. Het is ook mogelijk om de sensoren te rouleren. Naast de vaste sensoren komen er ook nog 25 mobiele sensoren. Een roulerende groep inwoners van de gemeente gaat rondlopen, fietsen en in de eigen achtertuin individuele luchtvervuiling meten.

Resultaten openbaar

Alle meetresultaten worden openbaar beschikbaar gesteld. De gemeente Eersel hoopt samen met AiREAS met dit meetnet tot aantoonbare inzichten te komen die een bijdrage kunnen leveren bij keuzes en beslissingen die van invloed zijn op een gezonde leefomgeving.

Gerelateerd