25 oktober 2022

Tech, Ict & Smart

High-tech, human-touch: de winnende combinatie van data, AI en logistiek professionals

Resultaten Dinalog project ICCOS en NWO accelerator ReAL

Het TKI Dinalog project Industry 4.0 driven Supply Chain Coordination for Small and Medium-sized Enterprises (ICCOS) en aansluitende NWO accelerator project Reinforcement LeArning Platform voor Logistieke MKBs (ReAL) zijn afgerond. De publieke eindrapportages zijn door de Universiteit Twente en consortiumpartners opgeleverd samen met een reeks resultatensheets. In dit nieuwsbericht lichten we de belangrijkste resultaten uit en nodigen we je uit voor de kennissessie tijdens ICT & Logistiek in het Topsector Logistiek Kennistheater: Hoe kick-start je een AI project?

> Link publieke eindrapportage ICCOS    
> Link publieke eindrapportage ReAL


ICCOS: Gebruik van data spaces en AI voor datagedreven logistieke ketens
In het ICCOS project is gedurende 3 jaar experimenteel en industrieel onderzoek uitgevoerd met betrekking tot logistieke data spaces, de inzet van kunstmatige intelligentie voor het coördineren van ketens, de adoptie van nieuwe Industrie 4.0 gerelateerde technologieën en de veranderende rol van de logistiek professional. ICCOS is een onderzoeksproject dat is uitgevoerd binnen de Topsector Logistiek op basis van de TKI Toeslag Call.

Er zijn binnen ICCOS diverse ontwerpen en prototypes gerealiseerd voor logistieke data spaces op basis van de International Data Spaces (IDS) referentie architectuur. Binnen ICCOS is door Bullit Digital een prototype voor een industrieplatform gerealiseerd op basis van het Open Trip Model (OTM) met herbruikbare algoritmes. Het industrieplatform is gevalideerd bij Emons voor verschillende use cases. Daarnaast zijn er door de consortiumpartners verschillende industrietoepassingen ontwikkeld. Deze zijn uitgewerkt in een reeks resultatensheets. Op basis van het Cross Chain Collaboration Center (4C) model is een control tower ontworpen en geïmplementeerd bij Emons. Daarnaast is een regieconcept ontworpen voor vaccinatielogiek en geïmplementeerd bij Isala. Bij Veenman is een digitaal transformatie traject gestart om van Business Intelligence de stap te gaan maken naar het gebruik van Artificial Intelligence. Via Districon is BigMile binnen 7 bedrijven toegepast door 250 studenten. Samen met Evofenedex zijn sector surveys uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de belangrijkste factoren die geavanceerd datagebruik en de adoptie van nieuwe technologie beïnvloeden. De resultaten van ICCOS zijn verwerkt in 7 wetenschappelijke artikelen en 2 Dinalog publicaties. Daarnaast zijn er 12 Bachelor theses, 4 Master theses en een PDEng thesis geschreven als onderdeel van het ICCOS project in nauwe samenwerking met consortiumpartners en Evofenedex.

ICCOS laat zien dat datagedreven logistiek en inzet van nieuwe Industrie 4.0 technologieën verscheidende kansen biedt om te innoveren in de sector, maar ook dat nieuwe ontwikkelingen zoals IDS ook een lange adem vergen. Concrete praktijkvoorbeelden, nieuwe kennis actief delen en begeleiding bieden bij ontwikkeling en implementatie zijn hierbij van essentieel belang. Specifiek richting het MKB. In samenwerking met de NL AI Coalitie is vanuit ICCOS daarom actief bijgedragen aan de ontwikkeling van een gratis online cursus over de toepassing van kunstmatige intelligentie in logistiek en maritiem. In het ReAL project wordt het industrieplatform doorontwikkeld en aangevuld met ondersteunende onderwijsmiddelen om een learning community te vormen. Daarnaast wordt binnen DASLOGIS gewerkt aan de demonstratie en implementatie van logistieke data spaces.

ReAL als innovatie accelarator
In het ReAL project is gedurende een jaar gewerkt aan de implementatie van een reinforcement learning platform en ontwikkeling van workshop- en onderwijsmiddelen ter bevordering van kennisdeling en stimulering van de adoptie van datagedreven logistiek. ReAL is een onderzoeksproject dat is uitgevoerd binnen de Topsector Logistiek op basis van de NWO Accelerator regeling.

ReAL heeft de resultaten van ICCOS een stap verder gebracht door het ontworpen platform voor reinforcement learning in de logistiek van prototype naar implementatie te brengen. Het platform is gebaseerd op het Open Trip Model (OTM) zodat deze breed toepasbaar is voor de logistieke sector, met name het MKB. Het door Bullit Digital ontwikkelde platform is, in het verlengde van de 3 iteraties, gevalideerd door Emons voor 2 toepassingen: reductie van lege kilometers en dynamische ondersteuning voor tankbeslissingen. Deltago heeft het proces bij Emons begeleid en daarnaast ondersteunende workshop materialen en onderwijsmiddelen ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de Universiteit Twente. In samenwerking met Port of Twente zijn de resultaten gedeeld met het regionale logistieke MKB in Twente. Samen met de Breda University of Applied Sciences zijn binnen het Data Science voor Logistieke Innovatie (DALI) programma 3 design workshops georganiseerd voor 14 logistieke bedrijven. De resultaten zijn verwerkt in 3 wetenschappelijke artikelen en 5 professionele publicaties. Daarnaast is er een PDEng en BSc thesis geschreven in het kader van ReAL in samenwerking met consortiumpartners.

Vanuit ReAL is een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Nationale AI awareness cursus voor Logistiek & Maritiem. Daarnaast wordt samen met DALI een Community of Practice (CoP) vormgegeven om het logistiek MKB te begeleiden bij het ontwikkelen van datagedreven logistieke toepassingen. Het doel van deze CoP is om logistiek professionals te ondersteunen om concrete toepassingen te realiseren, van elkaar te leren en samen herbruikbare oplossingen te ontwikkelen.

Uitnodiging kennissessie: Hoe kick-start je een AI project?
Data science en Artificial Intelligence (AI) zijn hot topics. Er is steeds meer logistieke data beschikbaar. In de logistiek en supply chain zien we steeds meer datagedreven toepassingen. Wat kan ik met mijn data? Waar en hoe begin je? Afgelopen zomer is de Nationale AI cursus voor Logistiek & Maritiem gelanceerd om bij te dragen aan bewustwording. In deze gratis online introductiecursus leer je in 4 uur van experts wat AI is en welke toepassingsgebieden er zoal zijn. In het verlengde van de cursus beantwoorden we tijdens deze sessie aan de hand van diverse aansprekende praktijkvoorbeelden de vraag: Hoe start je een AI project?

Link kennissessie >