1 juni 2022

Financieel & Juridisch

Het Zuiden biedt enorm veel kansen voor nieuwe business

Er zijn in ons land inmiddels zo'n 1,4 miljoen zzp'ers. Vooral de laatste jaren is het aantal flink groeiende. Door de groei van het aantal zzp'ers de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de secundaire arbeidsvoorwaarden van zzp'ers. Voorwaarden die ze voor zichzelf moeten creëren. Daar waar er namelijk in loondienst op vele vlakken voor een werknemer wordt gezorgd, moet de zzp'er alles zelf regelen.

Belangrijke zaken die voor een werknemer geregeld worden, maar waar de zzp'er zelf aan moet denken is arbeidsongeschiktheidsvoorziening en pensioen. Daarnaast heeft een zzp'er geen HR-afdeling tot zijn beschikking, die kan helpen/adviseren bij re-integratie of preventie.

In de praktijk blijkt dat de zzp'er moeite heeft dit allemaal zelf te regelen. Slechts 20 procent heeft bijvoorbeeld een AOV afgesloten. De belangrijkste reden waarom zoveel zzp'ers (nog) niets geregeld hebben zijn de hoge premiekosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Men neemt dan het risico voor lief, zonder daadwerkelijk te beseffen en te kunnen overzien wat de consequenties zijn indien men (tijdelijk) arbeidsongeschikt wordt.

Maar gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. En een ongeluk zit in een klein hoekje. Iedereen kan onverwachts iets overkomen. En als je dan niets geregeld hebt is het te laat. En zijn de consequenties vaak niet te overzien. Een terugval tot bijstandsniveau is dan een reële optie. En dan levert dan weer de nodige problemen op op diverse vlakken.

De markt mbt arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen is in beweging. Inmiddels zijn vele en vaak ook goed betaalbare opties op de markt gekomen, zowel voor de kortlopende als de langdurige arbeidsongeschiktheid. Een van de nieuwe ontwikkelingen is crowdsurance. Een onderlinge voorziening die een grote groep deelnemers online aan elkaar koppelt. Vanuit het principe ‘met elkaar voor elkaar’ schenken zij elkaar bij ziekte. Zo ontstaat een betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening, waar elke zelfstandig ondernemer aan kan deelnemen.

Zelfstandig Ondernemers levert zo’n betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening en heeft een 4-in-1 totaaloplossing. Hiermee kun je met 1 maandinleg niet alleen je AOV regelen, maar ook drie andere ondernemersrisico’s afdekken, te weten het risico op een ongeval met blijvende invaliditeit, het risico tijdelijk geen werk en inkomen te hebben en het risico niets voor je pensioen te hebben geregeld. Je kunt hierbij zelf kiezen welke ondernemersrisico’s jij af wilt dekken en hoe jouw ondernemersvangnet eruit ziet.