Ga terug

9 juli 2019

Het najaar o.a. in het teken Smart Industry

De maakindustrie (Smart Industry) in Nederland is nog steeds een omvangrijke en belangrijke sector. Ook in Brabant, waar de industrie een lange traditie kent en stevig is verankerd, biedt de sector werk aan duizenden mensen. Ons industriële verleden en heden vormen een prima voedingsbodem voor het ontstaan van een florerende bedrijfstak op diverse vlakken. Waar liggen kansen? Waar liggen bedreigingen? Wat wordt gedaan? Waar laten we kansen liggen? In het najaar zal Brabant Business Media, zowel in print als online, speciale aandacht besteden aan Smart Industry in de breedste zin van het woord. We horen graag hoe ondernemers uit Brabant hierover denken. Wilt u hier met uw organisatie een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld in de vorm een advertorial, het delen van uw visie of handige tips? We horen het graag! Klik hier voor meer informatie.

Gerelateerd