Ga terug

26 april 2019

Het geheel van de Brainportregio is meer dan De Som Der Delen

Onze Brainportregio groeit en bloeit: als derde mainport van Nederland hebben we bovengemiddelde groeicijfers en draait onze economie op volle toeren. Dat succes danken we onder meer aan de goede samenwerking tussen bedrijven in deze regio. Toch valt er in de regionale samenwerking nog veel te winnen. Het Brainportgebied bestaat uit drie sub regio’s: De Peel, De Kempen en het Stedelijk Gebied met daarbinnen veel verschillende bedrijven en ondernemers. De ‘grote jongens’ zijn vaak in het stedelijk gebied gevestigd, toeleveranciers meer in de Kempen en de Peel. Binnen een keten zijn die bedrijven van elkaar afhankelijk. Toeleveranciers en afnemers zijn van levensbelang voor elkaars groei. Een issue of calamiteit bij een van hen leidt tot een opstopping in het totale proces, met vertragingen bij al die bedrijven tot gevolg. Lopen alle processen echter gesmeerd, dan heeft iedereen daar baat bij. Binnen zo’n keten van regionale bedrijven zijn afhankelijkheden dus wel duidelijk. Daarbuiten kunnen we niet altijd spreken van optimale samenwerking en hechten we veel waarde aan ons eigen kringetje. De grote thema’s waar ondernemers mee kampen – industry 4.0, circulair ondernemen, aantrekken van personeel –, komen overal terug, van Bergeijk tot Deurne. Toch zien wij binnen de Brainportregio slechts beperkte kennisdeling tussen de verschillende ondernemers. Veel van hen proberen het wiel opnieuw uit te vinden, want het kan zo maar je concurrent zijn met wie je kennis deelt. Maar hoever zou je komen als je al die kennis deelt en die ondernemerskracht bundelt? De Kempen herbergt zo veel mooie bedrijven die zakendoen met de grootste spelers op wereldniveau. Maar kom je van buiten, dan is het lastig een beeld te vormen van wat voor prachtigs zich hier bevindt. Een berg aan kennis en ervaring, die nog meer kansen biedt. Maar je moet van elkaar weten waar je mee bezig bent. Dat begint met elkaar (leren) kennen. Hoeveel mooier zou het zijn als deze bedrijven hun kennis delen met collega-ondernemers buiten de Kempen en waar mogelijk samenwerken met bedrijven in Best, Eindhoven en Nuenen? Het geheel is meer dan de som van de delen. De totale regio zou nóg sterker worden. Daarom nodigen wij u van harte uit om uw deuren open te zetten en mee te doen!

Gerelateerd