Partner

14 juni 2023

Innovatie & Duurzaamheid

Hercontrole illegale hondenfokker: geen honden aangetroffen

Alle honden weggehaald bij de hondenfokker aan de Grote Aardweg in Eersel. Er gingen geruchten rond dat er toch weer honden zouden zijn, maar dit blijkt niet uit de controle die we gisteren hebben gedaan. Natuurlijk blijven we controleren of de eigenaar niet opnieuw begint met een hondenfokkerij. Ook zijn er eerder andere overtredingen aangetroffen waar we samen met onze overheidspartners nog op doorpakken.

Wat ging vooraf
Op 29 maart 2023 controleerden de gemeente Eersel, NVWA, UWV en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) het perceel aan de Grote Aardweg in Eersel. De gemeente Eersel heeft toen geconstateerd dat de hondenfokkerij, die in strijd is met het bestemmingsplan, nog steeds aanwezig was. De fokker moest vanaf toen elke week dat er nog honden waren 2.500 euro betalen. Dit heeft zich acht weken op een rij voorgedaan. De hondenfokker is 20.000 euro aan de gemeente verschuldigd.

 

Samen sterk
Het is een taak van de (gezamenlijke) overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, dat iedereen gelijke kansen krijgt én dat de leefomgeving veilig is en blijft; voor mens én dier. Wanneer vermoedens bestaan dat deze zaken in het geding zijn, treedt de overheid hier gezamenlijk tegen op. Op de achtergrond werken de overheidspartners hiervoor samen. Het gezamenlijk optreden van de overheid is meestal vrij onzichtbaar, behalve tijdens integrale controles.

Melden helpt!
Naast de rol van de overheid zijn ook inwoners ontzettend belangrijk! Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Dankzij meldingen kunnen overheidsinstanties overtredingen nóg beter aanpakken. Vermoedens kunnen gemeld worden bij de wijkagent, de gemeente en de NVWA. Maar bijvoorbeeld ook via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.