Ga terug

15 juni 2017

Innovatie & Duurzaamheid

Helmond met Brainport Smart District deelnemer in landelijke programma Smart City Living Lab

Helmond, 8 juni 2017 Helmond met Brainport Smart District deelnemer in landelijke programma Smart City Living Lab In het nieuwe landelijke programma Smart City Living Lab (www.slimstestad.nl) gaan zeven steden deelnemen: Helmond, waar Brainport Smart District wordt ontwikkeld, is er één van. De ondertekening van de samenwerking met de andere steden vond plaats op 8 juni op de Pier in Scheveningen waar wethouder Paul Smeulders namens de gemeente Helmond de samenwerking ondertekende. De deelnemende steden zijn naast Helmond met Brainport Smart District: Breda, Dordrecht, Rijswijk, Veldhoven en Zoetermeer, en een nog te benoemen stad. Op deze manier kunnen de steden kennis delen met elkaar, van elkaar leren en de gevonden oplossingen breder inzetten. Het landelijk programma stelt de deelnemende steden bijvoorbeeld sensorunits ter beschikking voor het meten van luchtkwaliteit en geluid in de openbare ruimte en een open data platform voor het verzamelen en presenteren van metingen. Brainport Smart District De ambitie is om Brainport Smart District de slimste wijk van de wereld te maken. Nieuwe, slimme inzichten en technologie worden geïntegreerd tot een duurzame, sociale en aantrekkelijke woonomgeving. Brainport Smart District is een proeftuin (living lab) en voorbeeld voor de ontwikkeling van nieuwe systemen, processen en diensten die ook hun toepassingen vinden bij de herontwikkeling van bestaande wijken. Uniek is dat de wijk geen optelsom is van ‘losse’ smart city- onderdelen, maar dat de (steden)bouwkundige omgeving vanaf het begin is ontworpen in samenhang met nieuwe inzichten en technologie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervoer, gezondheid, energieopwekking en opslag, communicatie en bouwen. Bewoners staan aan de basis

Gerelateerd