Partner

19 april 2023

Innovatie & DuurzaamheidLeisure & CultuurLifestyle

Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant, over het belang van een duurzame koers voor toerisme

Duurzaam toerisme is steeds meer onderdeel van het maatschappelijk debat. Eerst door de toenemende aandacht voor de negatieve effecten door “over-toerisme” zoals in Amsterdam en vervolgens door de grote impact van het wegblijven van toeristen en bezoekers door de corona pandemie. Het maakt duidelijk hoe belangrijk de hele vrijetijdsindustrie is voor Nederland. En dus voor Brabant. Economisch, maar ook voor het welzijn van de mens. De Brabantse vrijetijdssector laat dorpen, streken en steden bruisen. Dat maakt dat mensen graag in Brabant komen recreëren en wonen en dat bedrijven zich hier graag vestigen. En de komst van bezoekers maakt bewoners bovendien trots op hun regio, omdat hun regio blijkbaar de moeite waard is om te bezoeken. Hoe kunnen we zorgen voor de juiste balans tussen bezoekers, natuur en economie? Hoe stimuleren we (inkomend) toerisme, met oog voor een gezonde leefomgeving en een kwalitatief hoogwaardig landschap? 

Levendig Brabant
De afgelopen jaren is de trend zichtbaar om bij het aantrekken van toeristen, veel meer te kijken naar het belang van de inwoners. Wordt het niet te druk? Wat is het effect op de natuur? Wat willen inwoners zelf graag doen in hun vrijetijd? Samengevat wordt dat ook wel aangeduid met de term ‘leefomgeving’. Toeristen - of bezoekers - maken gebruik van die leefomgeving. Wandelen en fietsen in de Brabantse natuur en genieten van onze gastvrijheid in de horeca. En natuurlijk maken ze gebruik van de openbare ruimte en infrastructuur. Toerisme heeft dan ook effect op deze leefomgeving. Zowel positief, denk aan werkgelegenheid en voorzieningenniveau, als negatief. Denk daarbij aan overlast en aantasting van de natuur. Het risico bestaat dat toerisme uiteindelijk de aantrekkelijkheid van de leefomgeving aantast en zo haar eigen fundament ondermijnt. Met een duurzame aanpak houden we de balans tussen bezoekers, natuur en economie. Spreiding van bezoek is essentieel om de kwaliteit van de buitenruimte te waarborgen en bestemmingsmarketing kan bijdragen aan duurzaam toerisme”.

Juiste koers
“Als marketing op een goede manier wordt uitgevoerd, draagt het bij aan welk type toerist een bestemming bezoekt en wat die bezoeker onderneemt tijdens zijn verblijf. We willen hen de kracht en de kwaliteit van de regio laten ervaren. Het aantrekken van bezoekers is geen doel op zich, maar het bezoek moet bijdragen aan een aangename leefomgeving. Bovendien wordt met bestemmingsmarketing ook gewerkt aan de ontwikkeling van de identiteit van een bestemming en het stimuleren van nieuwe belevingen voor bezoekers. En dus ook voor inwoners. We vinden het belangrijk dat de vrijetijdssector in Brabant op koers blijft. In de visie 2020-2025 van VisitBrabant is duurzaamheid en maatschappelijke focus dan ook opgenomen als één van de vier kernwaarden”. 

Heleen Huisjes: “Fietsen en wandelen hebben een prominente rol in onze marketing. We ontwikkelen themaroutes waarmee we zorgen voor spreiding van bezoekers. Tegelijkertijd geven we daarmee kleinschaliger aanbod een podium. In 2023 krijgt ook de relatief rustigere grensstreek meer aandacht met de ontwikkeling van belevingsroutes in het thema ‘Grens’. Ook de koppeling tussen het stimuleren van woon- werkverkeer per fiets en recreatief fietsen wordt steeds vaker opgezocht in samenwerking met Ons Brabant Fietst. Daarnaast is duurzaam toerisme een speerpunt van Van Gogh Nationaal Park. Het duurzaam beleven van natuur, landschap en erfgoed staan daarin centraal. Kwetsbare gebieden worden daarbij ontzien en het groen tussen de natuurgebieden wordt ontwikkeld tot aantrekkelijke bestemming voor duurzame recreatie. De noodzaak om juist nu te investeren in een duurzaam en toekomstbestendig leisureaanbod is groot”.  

“We zien het ook als onze taak om ook de sector te helpen bijvoorbeeld met kennis over duurzaamheid. Zo hebben we samen met Een Gezond Leisureklimaat de e-learning ‘Duurzaam Gastvrij Ondernemen’ ontwikkeld. Deze training geeft praktische handvatten om bewuster met duurzaamheid aan de slag te gaan en daar passend over te communiceren”.  

Waarom duurzaam toerisme in Brabant
Brabant is een levende en levendige samenleving. In Brabant genieten we van het leven en alles dat leeft. We zoeken de rust op of juist de gezelligheid met elkaar. We genieten van onze mooie natuur, historische dorpen of bruisende en innovatieve steden. Deze liefde voor het leven delen we graag met bezoekers. Toerisme in Brabant draagt bij aan het vergroten van het levensgenot van de Brabanders op thema’s die in bijna alle bestemmingen aan de orde zijn, zoals in stand houden van erfgoed en cultureel aanbod, bijdragen aan werkgelegenheid en het versterken van de identiteit en trots van de regio. Toerisme kan bovendien bijdragen aan een aantal uitdagingen die specifiek in Brabant aan de orde zijn:  

1. Leefbaarheid in dorpen en wijken 
Nieuwe recreatieve belevingen kunnen zorgen voor een herwaardering van cultuur, historie of natuur bij de Brabanders. Bezoek draagt naast deze trots ook bij aan economisch draagvlak voor (nieuwe) voorzieningen en kan bijdragen aan de levendigheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en werkgelegenheid in steden en dorpen. 
2. Transitie van de landbouw 
Toerisme en recreatie kunnen een nieuw of aanvullend verdienmodel bieden voor agrarische ondernemers. Denk aan recreatie, educatie, horeca of natuurbeleving. En als toeristische ondernemers lokale producten serveren of verkopen, dragen zij bij aan kortere ketens. De duurzame en innovatieve aanpak in Brabant zetten we graag in de spotlight. 
3. Behouden en aantrekken van talent en werkgelegenheid 
Recreatieve voorzieningen en trots zijn belangrijk voor het levensgenot en dus belangrijk in de afweging om ergens te blijven wonen of te vestigen. Daarnaast maakt bestemmingsmarketing Brabant op een aantrekkelijke en authentieke manier zichtbaar zodat mensen graag in Brabant willen werken en leven of bezoeken. 

“We vinden het belangrijk dat toerisme duurzaam is. We investeren daarom in de bezoeker van dichtbijgelegen regio’s zoals Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Dit zijn loyale gasten die bij een goede ervaring graag terugkomen en bovendien meer geld uitgeven. We laten zien dat je Brabant heel gemakkelijk op de fiets kunt beleven. Dat is goed voor de energie van bezoekers en inwoners en wel zo duurzaam”. 

VisitBrabant stimuleert bezoekers om bewust te genieten. Zo kunnen inwoners en bezoekers van nu én in de toekomst genieten van al het moois dat Brabant te bieden heeft. Hieronder verstaat VisitBrabant: 

  • Respect voor natuur en landschap 

  • Oog voor het klimaat 

  • Circulair; afval voorkomen, hergebruik stimuleren en hoogwaardig recyclen 

  • Koop Lokaal