Partner

22 september 2021

Nieuws

Handhaving landelijke coronamaatregelen horeca in Eindhoven

Vanaf zaterdag 25 september gaan de nieuwe landelijke coronarichtlijnen in, ook voor de horeca. De 1,5 meter afstandsregel geldt niet langer meer. Wel is in alle horeca binnen een coronatoegangsbewijs verplicht. Ook is er een verplichte sluitingstijd, van 0.00 tot 06.00 uur. Gemeente Eindhoven ziet toe op de naleving van de sluitingstijden en de controle van de coronatoegangsbewijzen. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Er wordt opgetreden wanneer er sprake is van een exces.

Burgemeester Jorritsma: “De maatregelen versoepelen en de horeca krijgt weer meer mogelijkheden. Tegelijkertijd blijft waakzaamheid geboden, om te voorkomen dat de besmettingen weer oplopen en de zorg overbelast raakt. Daar staan we samen voor aan de lat. Wij begrijpen dat het coronatoegangsbewijs een uitdaging vormt voor de horeca. Als gemeente zijn we daarom in goed overleg met vertegenwoordigers van deze branche over de invoering van deze landelijke maatregel. Ik vertrouw er op dat de horeca weer haar bijdrage levert. En ik wil benadrukken dat we bij controle vooral optreden tegen doelbewuste en/of buitensporige overtredingen.”

Het gebruik van het coronatoegangsbewijs zorgt ervoor dat horecalocaties weer op maximale capaciteit open kunnen. Mensen die een horecagelegenheid binnen bezoeken, moeten dit coronatoegangsbewijs tonen in combinatie met een geldig identiteitsbewijs. Voor het terras is geen toegangsbewijs nodig.

Ruud Bakker, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Eindhoven: “Deze afspraken zijn het gevolg van een constructief overleg met burgemeester Jorritsma. Het beleid wordt gemaakt in “Den Haag” De uitvoering en controle vindt plaats op locatie. Het gezamenlijke uitgangspunt is dat we een optimale situatie willen blijven nastreven en de balans blijven zoeken in enerzijds volksgezondheid/veiligheid en anderzijds ruimere gastvrijheid in en voor onze sector.”

Stappen in handhaving
Wanneer een horecaondernemer de sluitingstijd overtreedt en/of geen controle uitvoert  op coronatoegangsbewijzen, geven we altijd eerst een waarschuwing. Mocht er nogmaals een overtreding zijn, dan komt er een last onder dwangsom van €2.500,- per geconstateerde overtreding met een maximum van €10.000.- . Bij herhaalde overtreding volgt een tijdelijke sluiting voor de duur van twee weken. Deze manier van handhaving sluit aan bij het Horecastappenplan van de gemeente Eindhoven.