Ga terug

8 januari 2019

Grootschalige opvang voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein het Waalwijkse model

**Historisch gezien is Waalwijk vooral bekend van haar schoen- en lederindustrie. Momenteel ontwikkelt zich hier met name de logistieke sector in razend tempo. In e-commerce en e-fulfillment is Waalwijk de absolute landelijke top, met gerenommeerde namen als bol.com en Apple. Ook zijn er veel grootschalige distributiecentra gevestigd, zoals die van Spar, vanHaren en De Mandemakers Groep. Door de aanwezigheid van deze logistieke bedrijven werken en verblijven er veel arbeidsmigranten in deze regio. De behoefte aan deze harde werkers is groter dan ooit ** De economie van de gemeente Waalwijk groeit de komende jaren verder. Het nieuwe bedrijventerrein Haven 8 is volop in ontwikkeling en ook de aanleg van de nieuwe Insteekhaven draagt bij aan het vergroten van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein van Waalwijk. Door deze sterke economische groei zal de komende jaren de vraag naar arbeidsmigranten in Waalwijk nog verder toenemen. Deze grote groep arbeidsmigranten moet ook ergens verblijven. Belangrijk is dat de woon-werk afstand voor deze hard werkende migranten kleiner wordt. Ze werken lange dagen en het komt voor dat ze daarna nog twee uur in een busje naar hun verblijfsplaats worden gebracht. Dat kan voor de arbeidsmigranten helemaal niet goed zijn. Daarnaast levert het ook veel extra verkeer op wat bijdraagt aan vertragingen en files. In de regio heeft de gemeente Waalwijk afgesproken voor 2.000 arbeidsmigranten verblijfsplaatsen te faciliteren.             De gemeente Waalwijk is alleen geen huisvester, dit is een opdracht die bij de markt thuishoort. De afgelopen jaren zat er weinig beweging in de huizenmarkt. Arbeidsmigranten in de regio Waalwijk zijn daarom in die periode veel gehuisvest in huizen die te koop stonden en maar niet verkocht werden. De woningmarkt klimt de afgelopen drie jaar echter op, de huizen worden weer verkocht. Daarnaast zorgt het huisvesten van grote groepen arbeidsmigranten in woonwijken voor onrust. De samenstelling van de inwoners van deze locaties verandert continu. Deze woningen lijken meer op een hotel of Airbnb locatie dan op een normale eengezinswoning. De samenhang in een woonwijk wordt hiermee verstoord. Die verstoring in de woonwijken willen we niet. In Waalwijk delen we de arbeidsmigranten op in drie losse doelgroepen. Arbeidsmigranten die hier maximaal een jaar verblijven en werken duiden we aan als shortstay, ze verblijven hier voor korte duur. Daarnaast verblijven midstay arbeidsmigranten tussen de één en drie jaar hier en heb je een groep die hier langdurig blijven en zich permanent willen vestigen. De gemeente Waalwijk is voor de shortstay groep voorstander van grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten vlak bij de bedrijven waar zij ook werkzaam zijn. Op deze manier krijg je aan de ene kant meer rust in de woonwijken en minder druk op de woningvoorraad. Aan de andere kant hoeven de medewerkers niet uren in een busje heen en weer gereden te worden na een lange werkdag. Goed voor de medewerkers, bedrijven en het verkeer in en om Waalwijk. Er zijn op dit moment twee van dit soort grootschalige locaties in Waalwijk en de verwachting is dat er in 2019 nog drie van deze locaties bijkomen. Ook buiten Waalwijk valt op dat dit Waalwijkse model werkt. Waalwijk wordt benaderd door diverse gemeenten en provincies om een kijkje te komen nemen hoe het hier allemaal geregeld is. Dat is een goed teken. Wethouder Ronald Bakker van Economische Zaken en ook verantwoordelijk voor grootschalige opvang van arbeidsmigranten is tevreden over de gang van zaken en heeft dan ook een advies aan andere gemeenten en provincies: ‘Doe iets aan de problematiek. Er wordt jarenlang gesproken over de problemen maar het blijft altijd bij het opstellen van rapporten. Neem die vooroordelen weg en werk aan een oplossing. In papieren rapporten die gemeenten produceren kunnen geen mensen wonen.

Gerelateerd