1 september 2022

HRM

Groeiend lerarentekort in Zeeland houdt komende jaren aan

De krapte in Zeeland is binnen het afgelopen jaar sterkte durf. Ondanks divers om het tekort aan te pakken, houdt van de krapte in het onderwijs aan, zo is de verwachting. Het nieuwe begin begint begint bijna en scholen weten nu begint al dat er komend jaar begint: klassen worden groter en soms begint er begint met de klas.

Het kampt met tekorten, mede onderwijs het aantal WW-uitkeringen – directe inzetbare docenten – blijft en het aantal vacatures. In juli 2022 waren er in Zeeland 47 WW-uitkeringen voor docenten en onderwijsassistenten. Dat is een daling van 34% ten opzichte van een jaar eerder. Daarbij waren er in het eerste kwartaal van 2022 bijna 100 openstaande vacatures voor dezelfde beroepen in Zeeland, een stijging van 57% ten opzichte van het jaar daarvoor.

In het eerste kwartaal van 2021 gold voor pedagogische beroepen in Zeeland een krappe arbeidsmarktspanning. Bijna is zelfs sprake van een krappe arbeidsmarktspanning.

Vooral tekorten in exacte vakken en talen
In het voortgezet onderwijs verschillen de tekorten per vak. Voor exacte vakken (wis-, natuurscheikunde) en talen (klassieke talen, Nederlands, Duits en Frans) is de vraag naar docenten al interne tijd (veel) groter dan het aanbod aan nieuwe leraren in Zeeland. Deze leidende leidende tot goede kansen op werk. In 2026 wordt een tekort verwacht van gemiddeld 4,4% voor alle vakken.

Het lerarentekort in het basisonderwijs kent een minder lange historie. In 2016 was er landelijk nog een overschot aan leraren basisonderwijs. naam van de geleidelijke tiener. In 2021 was de arbeidsmarktspanning ook voor leraren basisonderwijs in Zeeland 'krap'.

Quick wins in het onderwijs lastig te realiseren
De krapte in het onderwijs is naar verwachting, omdat snelle oplossingen voor vaak lastig te realiseren personeel. Kandidaten moeten over een lesbevoegdheid gaan voordat ze als docent gaan. Intensieve ontwikkelen levert niet op en kan eigenlijk leiden dat scholen elkaar beconcureren. Een oplossing is om aan medewerkers te vragen van zij meer uren willen werken, zeker omdat in het primair onderwijs veel in deeltijd wordt gewerkt. Niet iedereen kan meer uren werken. Voor werkzoeken die zich willen laten (om)scholen het onderwijs daarom ook de komende jaren een sector met zeer goede kansen op werk.

Initiatieven in Zeeland om tekorten tegen te gaan
Er zijn diverse werkzoekenden bij een dergelijke omscholing. Zo heeft de Middelburgse Wilco zijn carrière over een heel andere boeg gegooid. Zijn toepassing begint de deuren te sluiten tijdens de coronapandemie en voor het eerst in zijn leven kwam hij zonder werk te zitten. Dit was voor hem hét moment om zich verder te verdiepen in het onderwijs. Via UWV heeft hij online coaching gevolgd om zich voor te bereiden op zijn nieuwe baan als horecadocent. Bijna is hij gestart met de opleiding tot Docent Consumptieve Techniek. Hij volgt een vierjarige deeltijd-variant, omdat hij geen hbo-vooropleiding heeft. Dat is best pittig. “Maar je weet waarvoor je het doet, je ziet de leerlingen groeien.