1 juni 2023

HRMInnovatie & Duurzaamheid

Groei werkgelegenheid in lagere versnelling

UWV verwacht dat de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel in 2023 verder groeit. Vanaf 2024 komt de groei wel in een lagere versnelling door een lagere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Dit geldt voor de meeste sectoren. Dit blijkt uit de UWV-arbeidsmarktprognose 2023 – 2024.

De werkgelegenheid ontwikkelde zich de afgelopen jaren behoorlijk positief. Zo groeide sinds 2020 het aantal banen in Zuidoost-Brabant met 20.600 en in Helmond-De Peel met 5600. De economie bleek weerbaar en herstelde snel van de corona- en energiecrisis. Dit neemt niet weg dat de verwachtingen voor de komende jaren minder positief zijn. Oorzaken zijn de aanhoudende hoge inflatie, arbeidsmarktkrapte, onzekerheden op de internationale markten en afkoeling van de woningmarkt. In de jaren 2023 en 2024 neemt het aantal banen in Zuidoost-Brabant toe met 2,5% tot 343.800 en in Helmond-De Peel met 1,9% tot 107.700. De groei in beide regio’s wordt echter voor een belangrijk deel in 2023 gerealiseerd.

Personeelstekorten vragen om creativiteit en flexibiliteit van werkgevers
De arbeidsmarktkrapte noodzaakt bedrijven naar andere oplossingen te zoeken om de productie te laten groeien. Bijvoorbeeld door werk anders te organiseren, maar ook breder te kijken naar kandidaten en vaardigheden. “Er zijn gelukkig veel bedrijven die flexibiliteit tonen in deze krappe arbeidsmarkt”, vertelt Enrico Sterken, rayonmanager Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel. “Maar met ondernemers die nog achterlopen gaan we graag in gesprek. Blijven vasthouden aan functies van 40 uur of functie-eisen niet willen aanpassen is echt geen optie meer. Het kan anders, zoals bijvoorbeeld Brouwerij Rabauw en De Keertwending laten zien.”

Industrie blijft groeien in Zuidoost-Brabant
Volgens de arbeidsmarktprognose neemt de werkgelegenheid in 2023 en 2024 toe in de meeste sectoren. In Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel groeit het aantal banen in bijna alle sectoren vooral in 2023. In 2024 valt het groeitempo terug. In de industrie groeit het aantal banen in Zuidoost-Brabant de komende jaren licht, terwijl landelijk een krimp wordt verwacht. Vooral bij energie-intensieve bedrijven wordt een daling van de productie verwacht door hogere energie- en grondstofprijzen en afnemende vraag. “De vooruitzichten voor de hightechindustrie, die sterk is vertegenwoordigd in Zuidoost-Brabant, zijn positief vanwege aanhoudende vraag”, aldus Jessie Vossen, arbeidsmarktadviseur, UWV. In de ICT blijft de groei aan werknemersbanen op niveau. De sector kent al lange tijd een forse groei, vooral als gevolg van digitalisering.

Casus
Brouwerij Rabauw zet mensen in met afstand tot arbeidsmarkt
Brouwerij Rabauw is een sociale onderneming die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij werken in een gestructureerde omgeving aan werknemersvaardigheden en zelfvertrouwen. Doel is stapsgewijs werknemersvaardigheden en zelfvertrouwen te vergroten. De missie van Rabauw is bier brouwen met rauw talent. 64 mensen kregen een plek bij Rabauw, 16 stroomden door naar regulier werk en 5 naar opleiding ‘samenwerken met zorgpartners’. Rabauw zit op locatie Strijp-S.