Partner

28 mei 2021

Vastgoed

Groei voor Janssen de Jong Groep: transformatie naar impactvolle partner in de vastgoedcyclus

‘s-Hertogenbosch – Ondanks de gevolgen van de coronapandemie toont Janssen de Jong Groep een uitstekend jaar met een van haar best behaalde financiële resultaten ooit. De nettowinst kwam uit op € 17,4 miljoen. Dit ten opzichte van een nettowinst in 2019 van € 14,9 miljoen. Het nettoresultaat steeg met circa 17%. Janssen de Jong Groep realiseerde in 2020 bedrijfsopbrengsten van € 391 miljoen. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van 2019. De totale liquiditeitspositie bedroeg per 31 december 2020 € 53 miljoen, wat ten opzichte van 2019 een verbetering is van € 30 miljoen.


Kerncijfers
  • Bedrijfsopbrengsten: € 391 miljoen (2019: € 353 miljoen)

  • Operationeel resultaat (EBIT): € 25 miljoen (2019: € 19 miljoen)

  • Resultaat na belasting: € 17 miljoen (2019: € 15 miljoen)

  • Solvabiliteit: 41% (2019: 41%)

De coronapandemie die uitbrak in maart 2020 heeft de wereld veranderd. Organisaties moesten versneld digitaliseren en flexibel en dynamisch omgaan met continu veranderende marktomstandigheden. Het bleek een reset voor veel vastgeroeste werkwijzen en gewoontes. Daarnaast raakte het circulaire debat in een stroomversnelling. Dit debat sluit perfect aan bij de ambitie van Janssen de Jong Groep, waarin duurzaam ondernemen en hergebruik van materialen centraal staan. De noodzaak hiervan is meer dan duidelijk. We staan aan de vooravond van ingrijpende duurzame veranderingen. Juist op dat vlak voelt Janssen de Jong Groep zich verantwoordelijk om een voortrekkersrol in te nemen in de Nederlandse bouwwereld.


Transformatie

Er heeft in 2020 een herschikking van de clusters binnen Janssen de Jong Groep plaatsgevonden. Dit om als Groep te kunnen transformeren van een Groep van bouwspecialisten naar een partner in de vastgoedcyclus. Door de strategische samenwerking met New Horizon Urban Mining heeft Janssen de Jong Groep de hele cyclus van vastgoed – van nieuwbouw, onderhoud, restauratie & renovatie, herontwikkeling en het oogsten van materialen – onder één dak. 

Janssen de Jong Groep heeft zich zo ontwikkeld tot een impactvolle strategische partner met een innovatieve visie. Wij zijn voorloper in het ontwikkelen en toepassen van circulaire totaaloplossingen in de leefomgeving. In Nederland, Polen en de Caribbean. Janssen de Jong Groep zorgt voor beweging in de markt. En dat is wat Janssen de Jong Groep wil. Nu én in de toekomst.


Circulaire ambitie

De wereld van nu vraagt om verandering. Janssen de Jong Groep is zich bewust van de schaarste en uitputting van grondstoffen, maar ook van de milieu-impact die wij als bouwsector hebben. Die is te hoog en moet omlaag. Alleen dan behalen we de klimaatdoelen en realiseren we samen een duurzame en gezonde toekomst. 

Door de samenwerking met New Horizon Urban Mining worden materialen niet gesloopt, maar geoogst. De bebouwde omgeving is haar magazijn en zit vol bruikbare grondstoffen. De vrijgekomen, geoogste materialen worden hergebruikt in de projecten van de bouwbranche en de dochterondernemingen binnen de Groep. Zo haalt Janssen de Jong Groep haar CO2-footprint omlaag en draagt zij bij aan de wereld van morgen. 


Nieuwe kernwaarden

De medewerkers van Janssen de Jong Groep vormen het fundament voor het verwezenlijken van onze ambitie. In 2020 zijn nieuwe kernwaarden geïntroduceerd die het karakter en de cultuur binnen de Groep beschrijven: Lef, Oplossingsgericht en Samen. Janssen de Jong-medewerkers realiseren maatwerk voor haar opdrachtgevers. Door klantgericht te werken, komen zij samen tot innovatieve en circulaire oplossingen.

Let's Build Happiness Together!