Ga terug

21 september 2020

Groei in je bedrijf: hoe meer je waardeert, hoe harder je innoveert.

Wil je verandering teweeg brengen? Begin dan positief! Ga de boel niet afkraken, maar ophemelen. Focus niet op kritiek, maar op complimenten. Denk niet vanuit ‘nooit meer X’, maar vanuit ‘voortaan altijd Y’. Leer de geheimen kennen van ‘waarderend’ werken. Hoe meer je waardeert, hoe harder je innoveert.

Matthijs Steeneveld, organisatiepsycholoog en trainer, schreef er een boek over: Apprectiative Inquiry (aff.) – waarderende werkvormen voor trainers, teamcoaches en veranderaars. Hij definieert ‘AI’ als een manier om groepen, teams en organisaties zélf hun verandering en ontwikkeling te laten vormgeven. Door vanuit een positieve grondhouding te observeren, communiceren en concluderen, stimuleer je het vieren van successen, het schetsen van droomscenario’s en het verbeteren van de huidige situatie.

Wat gaat er goed?

Daarbij staat één beginvraag centraal: wat gaat er goed? En je raadt het al: hier gaat het bij veel organisaties juist fóut. Het is immers een menselijke gewoonte om uitgebreid te benoemen wat er allemaal misloopt in een proces of strategie. Maar mensen die te veel inzoomen op problemen, bekruipt vaak een gevoel van teleurstelling. Niet klagen, maar prijzen.

Door vast te stellen wat er voortreffelijk gaat, maak je duidelijk waarin het bedrijf of de afdeling sterk is. Dat geeft de deelnemers direct een fijn gevoel aan het begin van zo’n onderzoek. Bovendien: wat je aandacht geeft, groeit. “Als een groep mensen onderzoekt wat er wél bevalt, dan is het logisch dat zij daar automatisch meer van gaan doen”, schrijft Steeneveld.

Welke droom streven we na?

  • Navigeer naar je de vervolgvraag: wat is onze droomsituatie?

  • Kijk of je samen kunt vaststellen wat jullie werk-walhalla inhoudt.

  • Mocht deze aanpak jou te hoogdravend in de oren klinken, dan kun je de vervolgvraag ook kleiner houden: “Waar willen we meer van?

Hoe komen we daar?

  • Pak jullie gezamenlijke doel erbij, opgebouwd uit de uitkomsten van de brainstorm.

  • Hoe specifieker je deze beschrijving kan maken, hoe eerder er haalbare stappen uit voort zullen komen.

  • Door de stappen sámen te zetten, zorgen jullie dat de verandering duurzaam en collectief tot stand komt.

Groei in je bedrijf

Lees meer