Ga terug

2 december 2019

Innovatie & Duurzaamheid

‘Goede stappen om grondverzet weer op gang te brengen’

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn gematigd positief over de nieuwe PFAS-plannen die minister Van Veldhoven vandaag heeft bekendgemaakt. 'Wij hebben steeds twee zaken bepleit: een werkbare norm en een schadevergoeding voor geleden leed. Op beide punten biedt de minister de bedrijven openingen', aldus de ondernemersorganisaties. Van belang is wel dat overheidsopdrachtgevers de ruimte nu per direct gaan benutten. Ook zijn er nog zorgen over het natte grondverzet.

Nauw contact met de leden

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: 'Op basis van wat we nu weten van de minister lijkt met de nieuwe landelijke normen een aanzienlijk deel van het stilliggende werk in het droge grondverzet weer op gang te kunnen komen, terwijl per regio de normen nog beter kunnen worden. Dat is goed, ook al heeft dit te lang op zich laten wachten. Voor het natte grondverzet, en dat is 80 procent van het totale volume, is het echter de vraag of de norm toereikend is. We blijven de komende tijd daarom in nauw contact met alle leden uit de betreffende branches om te kijken of wat op papier staat, inclusief de schaderegeling, ook echt werkbaar is. Daar gaat het uiteindelijk om.”

Veel mkb-bedrijven de dupe

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: 'Het is een goede zaak dat de minister ook mogelijkheden beziet om ondernemers met financiële problemen te ondersteunen. De schade die zij lijden hadden ze immers niet kunnen voorzien en met name veel mkb-bedrijven zijn de dupe. We moeten zien of het voorgestelde borgstellingskrediet – BMKB – voldoende soelaas biedt . Verder is van groot belang dat gemeenten, provincies en waterschappen met onmiddellijke ingang de ruimere mogelijkheden gaan benutten, zodat ondernemers eindelijk weer aan het werk kunnen.'   Achtergronden Voor PFAS in de bodem gaat een landelijke minimumwaarde gelden van 0,8 (PFAS) en 0,9 (PFOS). Bevat de te verplaatsen grond meer PFAS of PFOS, dan mag die niet zomaar worden verplaatst. Voor natte grond geldt een norm van 0,8 (PFAS) en 3,7 (PFOS). Dit kan het werk in de baggersector ook voor een belangrijk deel weer op gang brengen. Ook worden 16 zogeheten diepe plassen vrijgegeven en kan het college van B&W sneller zogeheten bodemkwaliteitskaarten vaststellen op basis waarvan kan worden gewerkt in de regio.

Gerelateerd