Ga terug

7 november 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Genneper Parken heringericht met oog voor klimaat, natuur en bezoekers

Royal Haskoning DHV gaat in opdracht van gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel een plan maken om Genneper Parken zo in te richten dat het om kan gaan met klimaatveranderingen. Tegelijkertijd is het een gebied met grote natuurwaarde met daarin plaats voor toeristische ondernemers en een aantrekkelijke plek voor bezoekers en sporters.

Bij het inrichtingsplan wordt onder meer gekeken hoe in perioden van ernstige regenval, of juist droogte, slim met water omgegaan kan worden. Te denken valt dan aan het groener maken van bebouwd gebied, verbeteren van de bodem of aanplant van bomen en struiken met een dikker bladerdek om het water langer vast te houden. Samenwerkingspartners én recreanten krijgen bij de uitwerking van het plan een belangrijke rol. Het gaat in totaal om een gebied dat begint bij Peer in België, waar de Tongelreep de Warmbeek heet. De naam verandert bij de grens in de Tongelreep, die in Genneper Parken uitmondt in de Dommel. De beek verbindt het landelijke en het stedelijke gebied en passeert onderweg zowel natuurgebieden, agrarische gebieden als bebouwde kernen.

Typerende waarden

Typerend voor het gebied zijn de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden. Maar zeker ook economische waarden. Van oudsher zijn er agrarische bedrijven in het stroomgebied gevestigd. En het gebied is aantrekkelijk voor bezoekers en van belang voor (horeca)ondernemers in de toeristisch-recreatieve branche. Door haar ligging en unieke karakter is Genneper Parken belangrijk voor de mentale, fysieke en sociale gezondheid van de Eindhovenaren én voor bedrijven die zich in de Brainport omgeving willen vestigen. Genneper Parken verbindt daarnaast de stad met het buitengebied van Natuurgrenspark De Groote Heide.

Gerelateerd