Ga terug

4 december 2019

Nieuws

Genneper Parken groener, met ruimte voor parkeren

De helft van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan in de Genneper Parken blijft beschikbaar voor parkeren, de ander helft gaat terug naar de natuur. De vergroening zal direct na de opening van de P+R Genneper Parken plaatsvinden, naar verwachting half september 2020. Om te zorgen voor meer natuur haalt gemeente Eindhoven ook op andere plekken in Genneper Parken asfalt weg. In totaal gaat het om 8.000 m2 extra groen in dit unieke gebied waar natuur, sport, cultuur en recreatie samenkomen. Wethouder Monique List-de Roos: “De vergroening van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan was een belangrijke voorwaarde voor de bouw van de P+R Genneper Parken. Automobilisten die vanuit het zuiden naar de stad komen, kunnen hier hun auto parkeren. Met hoogwaardig openbaar vervoer reizen ze daarna snel en comfortabel naar de binnenstad. Hiermee verbeteren we zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid van de binnenstad. Op verzoek van de gemeenteraad werd ook onderzocht hoe om te gaan met het beschikbaar aantal parkeerplaatsen en de parkeerdruk in het gebied. In deze oplossing is ook tegemoet gekomen aan de parkeerbehoefte.” Aanvankelijk was het de bedoeling het hele parkeerterrein aan de Charles Roelslaan op te heffen. In samenspraak met Trefpunt Groen Eindhoven, de sportverenigingen en de klankbordgroep Genneper Parken heeft de gemeente een nieuw plan gemaakt. Dankzij een constructieve houding van alle betrokkenen ligt er nu een beter en breder gedragen alternatief. Door een combinatie van verschillende maatregelen voegt de gemeente nu 1000 m2 méér groen toe aan de Genneper Parken. Bovendien wordt beter rekening gehouden met de verschillende belangen in het gebied. Er is meer aandacht voor de kwaliteit van natuur en ecologie. En er zijn aanvullende maatregelen om de parkeermogelijkheden en bereikbaarheid voor sporters en bezoekers te verbeteren. Ook de veiligheid rondom de hoofdentree van FC Eindhoven AV aan de Velddoornweg krijgt extra aandacht. Voorzitter Pieter Janssen van hockeyclub Oranje-Rood: “Vergroening juichen wij zeker toe. Duurzaamheid zit in het DNA van onze hockeyclub, op allerlei gebieden. Wij hebben ook altijd constructief meegedacht. Ik ben heel blij dat in het huidige plan het parkeerterrein P4 niet geheel verdwijnt. We moeten alert blijven dat we de sportfuncties in het gebied wel kunnen blijven uitoefenen. Parkeergelegenheid voor onze sporters en bezoekers is daarbij van belang.” De volgende gebieden worden vergroend:

  • De helft van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan (P4) dat dichtbij de beek Tongelreep ligt (3500 m2)

  • Het terrein ter hoogte van de gemeentewerf aan de Charles Roelslaan dicht tegen de beek Tongelreep (500 m2);

  • De Wim van Tuijllaan achter de ijsbaan (2000 m2);

  • Een deel van het parkeerterrein aan de Antoon Coolenlaan (P1) dat grenst aan de oostzijde dicht tegen de beek Tongelreep (2000 m2).

Het resterende deel van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan, dat voor parkeren beschikbaar blijft, krijgt een waterdoorlatende verharding. Joop van Hout, Trefpunt Groen: “We zijn tevreden met de uitkomst. Er komt meer natuur in het gebied, maar vooral meer kwaliteit. Bovenal wil ik alle betrokkenen bedanken. Dit college heeft ervoor gezorgd dat de overheid betrouwbaar is en haar afspraken uiteindelijk nakomt.” Planning Het gedeeltelijk vergroenen van het parkeerterrein aan de Charles Roelslaan gebeurt naar verwachting half september, direct na de opening van de P+R Genneper Parken. De overige maatregelen zijn onderdeel van het inrichtingsplan voor de Genneper Parken. Dit plan heeft als doel het gebied toekomstbestendig te maken qua klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en beleefbaarheid. In het najaar van 2020 is een voorlopig ontwerp klaar. Dan komen de andere locaties in fases aan de beurt. Bijlage: de raadsinformatiebrief 'vergroening parkeerterrein Charles Roelslaan'

Gerelateerd