10 juni 2022

Nieuws

Gemeente Waalwijk wint prijs met afvalcampagne

Met ‘Afval is waardevol’ wint de gemeente Waalwijk een Afvalfonds Verpakkingen Award. De jury roemt onze inspirerende en positieve aanpak. De awards zijn een initiatief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Ze werden donderdag 9 juni voor het eerst uitgereikt.

Meest effectieve communicatie

De vakjury verkoos onze campagne ‘Afval is waardevol’ als winnaar. We wonnen in de categorie: ‘Gemeente met de meeste effectieve communicatie met inwoners over afvalinzameling’. De jury bestaat uit een tiental personen uit de wereld van afval en duurzaamheid. Zij waarderen onze lokale vertaling van voorkomen en hergebruik van afval.

Over de campagne

In onze lokale campagne ‘Afval is waardevol’ kwamen inwoners en ondernemers zelf aan het woord. Daardoor komt onze boodschap volgens de jury extra krachtig over. Inwoners vertelden hoe zij slim met afval omgaan. En verwerkers lieten zien wat er met ons afval gebeurt. Het leverde mooie verhalen en pakkende filmpjes op. Met elke maand een ander thema, een heel jaar lang.

Uit het juryrapport

De jury roemt onze inspirerende en positieve aanpak. We richtten ons op afvalscheiding en het voorkomen van afval. Door inwoners te laten zien die slim met afval omgaan, hopen we anderen aan het denken te zetten. Uit het juryrapport: “Gezichten in beeld maakt het persoonlijk, ‘dichtbij’ en daardoor sterk.” Verder vindt de jury het een goede zaak dat we de verwerkers erbij betrekken.

Over Stichting Afvalfonds Verpakkingen

De Afvalfonds Verpakkingen Awards werden dit jaar voor de eerste keer uitgereikt. De awards zijn een initiatief van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Zij nemen in Nederland de verantwoordelijkheid voor het inzamelen en recyclen van verpakkingen op zich. Dat doet de stichting namens de producenten van de verpakkingen.