15 juni 2023

Leisure & Cultuur

Gemeente Roosendaal ondertekent City Deal Dynamische Binnensteden

Binnensteden zijn van enorme waarde: het zijn levendige ontmoetingsplekken, economische centra, en bieden een breed aanbod van voorzieningen. Om binnensteden leefbaar te houden voor bewoners en nog aantrekkelijker voor ondernemers en bezoekers, heeft Gemeente Roosendaal vandaag samen met negen andere steden, drie ministeries en drie organisaties de City Deal Dynamische Binnensteden ondertekend.

Om onze binnenstad leefbaar en aantrekkelijk te houden, is het van belang dat de gebouwde omgeving zich voortdurend aanpast. Dat kan de gemeente niet alleen; hierbij spelen ook de eigenaren van vastgoed, retail, horeca en cultuur een cruciale rol. Voor een robuust toekomstperspectief moeten gemeenten het voortouw nemen, maar op dit moment ontbreekt het hen aan voldoende mogelijkheden om regie te voeren. Er zijn betere strategieën, nieuwe instrumenten en meer middelen nodig om die regierol te vervullen. Om dat te bereiken werken de partners in deze City Deal samen in projecten en aan experimenten om nieuwe kennis te ontwikkelen.

Wethouder Arwen van Gestel: “Deze City Deal kan nieuwe deuren voor ons openen. Niet alleen op financieel vlak, maar zeker ook als het gaat om wet- en regelgeving. We hebben bijvoorbeeld in Roosendaal te maken met een aantal panden in de binnenstad die aan het verloederen zijn. Vaak zijn deze in handen van pandjesbazen die niet altijd het beste voor hebben met onze binnenstad. Op dit moment kunnen we daar weinig aan doen. Wij zijn op zoek naar instrumenten om hierop te kunnen reageren. Denk bijvoorbeeld aan het pand aankopen vanwege de veiligheid, zodat we daar een ontwikkelplek voor terug krijgen. Deze problematiek speelt niet alleen bij ons, maar ook bij de grote steden. In zo’n City Deal kunnen we dit gezamenlijk oppakken.”

City Deals
De City Deal Dynamische Binnensteden - Regie op transformatie is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal, de Ministeries van BZK, JenV en EZK en door INretail, Retail Innovation Platform en Platform31. Met de inzet van City Deals werkt het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan het versterken van groei, innovatie, veiligheid en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is de 30e City Deal. Bekijk hier de video over deze deal: https://youtu.be/0H1la1W8FcU.