9 september 2022

Gemeente Oss wil grondstoffencentrale op Duurzaamheidsplein

Gemeente Oss wil afval zo goed mogelijk scheiden, zodat er minder restafval ontstaat. Ook kan afval dat op de juiste manier gescheiden is hergebruikt worden voor het maken van nieuwe producten. De gemeente wil afval graag nog beter kunnen scheiden dan nu mogelijk is, daarom heeft het college van B&W de bouw van een grondstoffencentrale op het Duurzaamheidsplein goedgekeurd. De gemeenteraad beslist over dit plan tijdens de raadsvergadering van 6 oktober.

Wethouder Dolf Warris zegt over de grondstoffencentrale “Drie vliegen in één klap: afval wordt grondstof, restafval duurzaamheidsplein tot een minimum beperkt en duurzaamheidsplein wordt energieneutraal. En we hebben de investering snel weer terugverdient. Dit is een bijdrage aan een duurzame toekomst waar ik als wethouder oprecht blij van wordt”.

Waarom een grondstoffencentrale?
Door de grondstoffencentrale krijgt gemeente Oss minder restafval en neemt het afvalscheidingspercentage toe. Hiermee zet Oss extra stappen om de landelijke afvaldoelstellingen te halen. Ook zorgt de grondstoffencentrale ervoor dat Oss minder kosten heeft voor afval. Dat komt doordat het opgeslagen afval minder vocht bevat en daardoor minder zwaar is. Dit scheelt onder andere in de vervoerskosten. En doordat het afval van betere kwaliteit is, leveren de afgevoerde grondstoffen meer geld op. Hierdoor blijft de afvalstoffenheffing laag.

Wat is een grondstoffencentrale?
Een grondstoffencentrale is een ruimte waar afval en grondstoffen tijdelijk opslagen kunnen worden. Deze ruimte is overkapt en het afval heeft daardoor geen last van weersomstandigheden. Hierdoor kan afval langer bewaard worden, blijft de kwaliteit beter en kan afval beter gesorteerd en hergebruikt worden.

Wanneer wordt er gebouwd?
Als ook de gemeenteraad instemt met de grondstoffencentrale, starten de voorbereidingen voor de bouw in het najaar van 2022. Het is de bedoeling dat de grondstoffencentrale in het eerste kwartaal van 2023 af is.

Het Duurzaamheidsplein wordt energieneutraal
Op het dak van de grondstoffencentrale komen 80 zonnepanelen. Dit zorgt ervoor dat het Duurzaamheidsplein energieneutraal wordt: er wordt evenveel stroom opgewekt als dat er op het Duurzaamheidsplein in totaal wordt verbruikt. Het regenwater van het dak wordt opgevangen en loopt via een wadi bij natuurgebied Macharenseweg terug in de grond. Ook dat is een verbetering

met de oude situatie. Op de plek waar de grondstoffencentrale wordt gebouwd, werd het regenwater tot nu toe afgevoerd via de riolering.

Aan de Noordzijde van het gebouw wordt een Engelse verticale tuin over de volle lengte aangelegd. Deze wand wordt ingericht met diverse planten, mezenkasten en insectenhotels.