Ga terug

3 mei 2019

Lifestyle

Gemeente en SCG’18 komen met gezamenlijk plan voor Zegenwerp

De gemeente Sint-Michielsgestel en voetbalvereniging SCG’18 hebben een gezamenlijk plan ontwikkeld voor het aanpassen van de sportaccommodatie op de locatie Zegenwerp. Dit plan wordt op 16 mei gepresenteerd aan de gemeenteraad. De bedoeling is dat er twee extra kleedruimten komen, dat er een kunstgrasveld wordt aangelegd en dat er aanpassingen komen aan de natuurgrasvelden. Daarnaast is er een aantal duurzaamheidsmaatregelen opgenomen in het plan. Wethouder Lianne van der Aa: “Ik ben heel blij met de samenwerking met voetbalverenging SCG’18. Er ligt nu een compleet plan waar iedereen blij mee is. Zegenwerp wordt een modern, toekomstbestendig sportpark waar je op een fijne manier veilig kunt sporten.” Volledig op één locatie In november 2017 is door de gemeenteraad een krediet ter beschikking gesteld voor de fusie en het huisvesten van de twee Gestelse voetbalclubs RKVV en SCI op de locatie Zegenwerp. De verenigingen zijn inmiddels gefuseerd tot SCG’18. Op dit moment maakt deze nieuwe vereniging nog gebruik van twee locaties. De bedoeling is om SCG’18 met de start van het seizoen 2019-2020 volledig onder te brengen op de locatie Zegenwerp. Duurzaamheid belangrijk onderdeel Bij de behandeling van het eerste voorstel in 2017 heeft de gemeenteraad besloten dat er in het definitieve plan aandacht moet zijn voor duurzaamheid. De gemeente en SCG’18 hebben vervolgens samen het voorstel verder uitgewerkt. In het definitieve plan dat nu voorligt, zitten de volgende duurzame oplossingen: - 105 zonnepanelen die ongeveer een kwart van het verbruik van de accommodatie opwekken; - Kunstgrasveld met kurk-infill, ledverlichting en waterberging onder het veld. De waterberging is in overleg met het Waterschap tot stand gekomen; - Volledig elektrisch verwarmde kleedruimten met warmteterugwinning. Ook komen er ledverlichting en bewegingssensoren. “Met het realiseren van een duurzame accommodatie op sportpark Zegenwerp heeft SCG'18 haar sportief en maatschappelijk vizier op de toekomst gericht. Met veel inzet, grote betrokkenheid en in goede samenwerking met de gemeente is de laatste stap van het fusieproces afgerond en daar zijn wij trots op”, aldus Ben vd Bogaard en Jan Livius die namens het bestuur van SCG'18 nauw betrokken zijn bij het project en het gehele proces. Kosten totale plan De kosten voor het definitieve plan voor het sportpark vallen € 550.000,- hoger uit, dan het eerder beschikbaar gestelde krediet van € 1,1 miljoen. Deels komt dat door de enorme prijsstijging in de bouwsector de afgelopen twee jaar, met maar liefst 20%. Verder brengen de door de gemeenteraad gewenste duurzaamheids-maatregelen extra kosten met zich mee. Gezien de eerder uitgesproken duurzaamheidswens zijn die kosten nu verder uitgewerkt en in beeld gebracht. Deze kunnen echter deels worden gecompenseerd door subsidies aan te vragen. Dat scheelt de gemeente op korte termijn € 155.000,-. Daarnaast zal door de duurzaamheids-maatregelen de energierekening jaarlijks lager uitvallen.

Gerelateerd