Ga terug

28 mei 2019

Gemeente en corporaties starten onderzoek ontwikkeling braakliggend terrein Steenweg Moerdijk

De gemeente Moerdijk en woningcorporaties Woonkwartier en Woonvizier gaan samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het terrein met de onbebouwde bouwkavels aan de Steenweg in dorp Moerdijk verder te ontwikkelen. Hierbij betrekken ze ook de locatie van het kruisgebouw. De partijen willen kijken of een combinatie van woningbouw, een zogenaamde lichte horecafunctie en verplaatsing van de buurtsupermarkt naar het terrein haalbaar is. De verkoop van de vrije bouwkavels aan de Steenweg was een van de maatregelen van de gemeente uit het pakket dat de leefbaarheid in dorp Moerdijk moest vergroten. Omdat kopers uitbleven polste de gemeente woningcorporaties of zij een rol kunnen en willen spelen in het ontwikkelen van het gebied, juist ook nu pal ernaast het nieuwe dorpshart wordt gerealiseerd. “Hele mooie kans voor dorp Moerdijk” “Dit initiatief is een hele mooie kans voor het dorp Moerdijk en dient meer doelen”, legt wethouder Désirée Brummans uit. “Op de eerste plaats komen we tegemoet aan de lang gekoesterde wens om betaalbare woningen te bouwen. Op de tweede plaats maken we het dorpshart daarmee af en tot slot onderzoeken we ook de mogelijkheid om een nadere invulling te geven aan het kruisgebouw. Meerwaardecreatie noem ik dat.” “Denken over kansen en mogelijkheden” “Het is mooi dat er na een periode waarin de leefbaarheid van het dorp onder druk stond, weer ruimte is om na te denken over kansen en mogelijkheden”, voegt Ruud van den Boom (directeur-bestuurder van Woonkwartier) eraan toe. Zijn collega Ellen van Beijsterveldt van Woonvizier: “Belangrijk dat we samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken om in het kader van leefbaarheid huurwoningen en voorzieningen te realiseren.” De komende tijd brengen de partijen samen in kaart welke scenario’s er mogelijk zijn en wat de haalbaarheid daarvan is. Daarbij zowel varianten waarbij het kruisgebouw behouden blijft als ook volledige sloop en nieuwbouw. Als het haalbaar blijkt dan is de voorlopige planning om de gemeenteraad voorjaar 2020 een ontwikkelingsovereenkomst voor te leggen. Na goedkeuring en wettelijk vereiste procedures zou dan eind 2022 het echte bouwen op de kavels kunnen starten.

Gerelateerd