Ga terug

9 februari 2022

Innovatie & Duurzaamheid

Gemeente Eindhoven wil landgoed De Wielewaal kopen

Het stadsbestuur van Eindhoven heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om landgoed De Wielewaal aan te kopen, dat ruim een eeuw lang in privéhanden was van o.a. de familie Philips. Als de raad eind februari akkoord gaat met deze aankoop, wordt het landgoed -op termijn- openbaar groengebied, waar Eindhovenaren kunnen wandelen en recreëren.

Eindhoven koopt landgoed De Wielewaal voor een bedrag van 29 miljoen euro. Dat is een aanzienlijke koopsom, waarvoor de gemeente in één klap 142 hectare bos en landschap in handen krijgt - dat behoort tot Natuur Netwerk Brabant. Ter vergelijking: het landgoed is ongeveer even groot als het Londense Hyde Park en driemaal zo groot als het Amsterdamse Vondelpark. Daarnaast vertegenwoordigt het landgoed met Philips-erfgoed een belangrijke historische waarde voor de stad, die naar mening van het college van B&W bewaard moet worden voor toekomstige generaties.


Schaalsprong
Eindhoven maakt momenteel een schaalsprong door. De stad heeft een grote woonopgave die vooral in de bebouwde stad wordt gerealiseerd. De waardevolle groenstructuren worden daardoor gespaard. Door de verdichting van de bestaande stad wordt de behoefte aan aantrekkelijke groene openbare leefruimte, natuur en water alleen maar groter. Want groen en natuur zijn randvoorwaarden voor een gezonde groei van de stad. Het is dan ook nadrukkelijk níet de bedoeling dat er woningbouw gaat plaatsvinden op het landgoed.

Geleidelijk openbaar
De gemeente wil landgoed De Wielewaal openbaar maken voor het publiek, maar wel geleidelijk. Eerst moet een plan worden uitgewerkt en de langetermijnfinanciering voor beheer, onderhoud en beveiliging moet nog structureel worden geregeld in de gemeentelijke begroting. Ook moet het landgoed geschikt gemaakt worden voor openbare toegankelijkheid. In de komende drie jaar blijft de huidige eigenaar het landgoed bewonen, wat de tijd geeft om een plan voor gefaseerde openstelling uit te werken. Verschillende partijen hebben al commitment uitgesproken om deze uitdaging met de gemeente aan te gaan, zoals: Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Coöperatie Brainport Park, VDL Groep en PSV. Ondertussen daagt de gemeente ook andere partijen in de stad uit om met passende creatieve verdienmodellen te komen.

Eindhovense historie
De verkoper, Marc Brouwers, is blij met het feit dat het gebied door deze verkoop toegankelijk wordt voor het publiek. “Het is een prachtige plek, met daarop bijzonder erfgoed dat hoort bij Eindhoven. Ik vind het geweldig dat de Eindhovenaren hier straks kunnen rondlopen en kennis kunnen maken met een deel van hun historie, die zo lang verborgen is gebleven.”

Stadsbos
De gemeente wil met de aankoop van landgoed De Wielewaal, gelegen in Eindhoven Noordwest, bevorderen dat ecologische structuren in het omliggende gebied met elkaar kunnen worden verbonden en versnippering van eigendom tegengaan. Zo wordt toegewerkt naar een groot Stadsbos, gelegen tussen de Boschdijk, de Anthony Fokkerweg, het Beatrixkanaal en de Elburglaan, met een verbinding naar het Van Gogh Nationaal Park. Bestaande functies binnen het gebied zoals De Grote Beek, De Herdgang (PSV) en de Philips Fruittuin zijn al belangrijke dragers voor het gebied, maar de gemeente wil de onderlinge relaties en verbindingen (voor voetgangers en fietsers) verbeteren. Zo ontstaat één groot natuur- en recreatiegebied, vergelijkbaar met Genneper Parken en De Karpen, maar dan veel grote