Ga terug

17 september 2019

Gemeente Eindhoven ondertekent Direct Duidelijk Deal

Wethouder Monique List heeft namens de gemeente Eindhoven de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. Dit gebeurde maandag 16 september tijdens de commissievergadering in de Bibliotheek Eindhoven. De gemeente belooft hiermee dat ze serieus werk maakt van direct en duidelijk communiceren.

Een jaar geleden riep de gemeenteraad het college in een motie op om in heldere taal te communiceren met inwoners. Wethouder List liet tijdens de commissievergadering zien welke stappen sinds de motie zijn gezet. Monique List: “Ik vind het  belangrijk dat iedereen in onze stad mee kan doen. Als gemeente raak je op allerlei manieren het dagelijks leven van de inwoners. Zij moeten begrijpen wat wij zeggen of schrijven. Het ondertekenen van deze Direct Duidelijk-deal is voor mij dan ook vanzelfsprekend. Maar veel belangrijker nog is dat wij ons blijven inzetten om onze communicatie zo helder mogelijk te maken.”
André Verburg, rechter bij de Raad van State ondertekende namens Direct Duidelijk de deal. André Verburg: "Als ik denk over Direct Duidelijk, begin ik bij de burger. Die heeft behoefte aan een overheid die hem of haar serieus neemt. En dat begint bij een overheid die duidelijk communiceert."

Herschrijven, schrijftraining en beeld in brieven
Het afgelopen jaar heeft de gemeente meer dan honderd onduidelijke brieven vervangen door duidelijke. Ambtenaren krijgen training en een handige taal-app helpt hen om duidelijke teksten te schrijven. Daarnaast gebruikt de gemeente sinds eind juni een beeldbrief om inwoners te informeren over het vernieuwen van hun identiteitsbewijs. In deze beeldbrief ondersteunen foto’s de inhoud. Ze  maken in één oogopslag duidelijk waar de brief over gaat en wat de ontvanger moet doen. De beeldbrief bevat ook een QR-code. Na het scannen van de code kunnen bewoners de inhoud van de brief ook beluisteren met behulp van de voorleesfunctie.

Leespanel geeft gemeente advies
De gemeente maakt ook gebruik van een leespanel. In dit panel zitten mensen die moeite hebben met moeilijke woorden en lange zinnen. De reacties van het leespanel helpen bij het duidelijker maken van de gemeentelijke brieven.

Wat is direct duidelijk communiceren?
Direct duidelijk communiceren betekent: je lezer of luisteraar altijd als uitgangspunt nemen, een persoonlijke benadering kiezen en ervoor zorgen dat de taal die je gebruikt begrijpelijk is. Met behulp van schrijftips, een checklist, training en goede voorbeelden uit de praktijk kan iedereen zijn communicatie verbeteren.

Waarom moet de overheid direct duidelijk communiceren?
Om volwaardig mee te kunnen doen in onze samenleving, moet iedereen kunnen begrijpen wat de overheid schrijft of zegt. Bovendien zorgt duidelijke communicatie ervoor dat mensen vertrouwen hebben in de overheid. En overheidsorganisaties hoeven minder tijd en geld te besteden aan het beantwoorden van vragen die onduidelijke communicatie oproept.

Campagne Direct Duidelijk
De landelijke campagne Direct Duidelijk ondersteunt overheidsorganisaties bij het verbeteren van hun communicatie. De Direct Duidelijk-deal is een extra stimulans om als organisatie met duidelijke communicatie aan de slag te gaan.

Het doel van de campagne is dat zoveel mogelijk organisaties de deal ondertekenen, zodat de hele overheid duidelijker gaat communiceren. Organisaties kunnen zich aanmelden via www.directduidelijk.nl.

De campagne Direct Duidelijk is een initiatief van de Stuurgroep van het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO). In het NBO werken de Taalunie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nauw samen met meer dan zeventig andere organisaties uit Nederland en België om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken.

Gerelateerd