10 maart 2022

Nieuws

Gemeente Breda bereidt vluchtelingenopvang voor en coördineert hulp voor Oekraïne

We zien dagelijks beelden van de oorlog in Oekraïne. Hartverscheurende beelden die een diepe indruk maken. We voelen ons solidair met de inwoners van Oekraïne die hun land zijn ontvlucht. Dit leidt ertoe dat veel mensen in actie komen. Het kabinet bereid maatregelen voor en er worden nationale acties opgezet. Ook in onze regio en stad zien we dat dit leeft. Er worden veel vragen gesteld en er ontstaan hartverwarmende initiatieven. Om acties en hulp in kaart te brengen en eventueel te coördineren heeft de gemeente Breda een webpagina ingericht www.breda.nl/oekraine. Naast de verschillende particuliere vragen en acties zijn wij als gemeente gestart met de voorbereidingen voor opvang van vluchtelingen en kijken we in samenwerking met Wroclaw, onze zusterstad in Polen, hoe we hulp kunnen bieden.

Opvang vluchtelingen
Op dit moment wordt onderzocht welke locaties voor de opvang van vluchtelingen geschikt zijn of geschikt te maken zijn. Dat doen we niet alleen maar samen met andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio Midden West-Brabant. We streven ernaar die opvang beheersbaar en verantwoord te organiseren. Als meest kansrijke locatie, die op korte termijn ingezet kan worden, kwam de koepellocatie als eerste in beeld. Op dit moment wordt alles op alles gezet om deze locatie klaar te maken voor de komst van zo'n 370 vluchtelingen. De verwachting is dat vanaf 14 maart de eerste vluchtelingen daar hun intrek zullen nemen.

Hulp aan Oekraïners
Op www.breda.nl/oekraine is te lezen wat inwoners kunnen doen als zij hulp willen aanbieden, onderdak beschikbaar hebben of geld willen doneren. Maar ook als zij een idee hebben of hulp willen bieden, maar niet precies weten hoe, kunnen zij een formulier invullen op deze website. De gemeente bekijkt vervolgens of hierbij ondersteund kan worden of een verbinding met een organisatie of instelling gemaakt kan worden

Samen met zusterstad Wroclaw
We zullen doen wat binnen onze macht ligt om mensen uit Oekraïne te helpen. Dat doen we samen met onze maatschappelijke partners in de stad en samenwerkingspartners in de regio. Maar ook met onze zusterstad Wroclaw in Polen. In Wroclaw wonen sinds de Tweede Wereldoorlog veel mensen afkomstig uit Lviv (Oekraïne). Wroclaw heeft een vriendschapsband met de Oekraïense stad Lviv. Deze week is er bestuurlijk contact geweest tussen Wroclaw en Breda. Wroclaw heeft ons gevraagd om samen te werken en hulp te coördineren. Samen bespreken we de komende week op welke manier we hier vorm aan kunnen geven.

Onzekere periode
Op dit moment wordt had gewerkt aan verschillende vormen van hulp en opvang. Wat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Nederland en Breda zijn, is niet duidelijk. Als gemeente bereiden we ons zo goed mogelijk voor op mogelijke ontwikkelingen. Komende weken zal meer duidelijk worden over aantallen en over de manier waarop mensen uit Oekraïne bij ons komen of geregistreerd moeten worden. Op www.breda.nl/oekraine leest u de meest actuele informatie.