Ga terug

12 september 2018

Gemeente aan de slag met interim oplossing

Bestuur Litserborg maakt ruimte voor nieuwe fase Het bestuur van Litserborg in Den Dungen heeft besloten af te treden, om zo de doorontwikkeling van dit gemeenschapshuis mogelijk te maken. Het bestuur heeft de gemeente hiervan op de hoogte gebracht. De gemeente onderkent het belang van Litserborg voor Den Dungen en werkt daarom hard aan een tijdelijke oplossing. Het bestuur blijft aan tot deze tijdelijke oplossing er is. Omdat zowel de bedrijfsleider, de medewerkers, als ook de vrijwilligers gewoon bij Litserborg blijven, is de continuïteit gewaarborgd. “Afgelopen tijd hebben wij met het nieuwe college van Sint-Michielsgestel constructieve gesprekken gevoerd over de toekomst van de Litserborg en wat daar voor nodig is. Wij vinden het net als de gemeente belangrijk dat de Litserborg een goede toekomst krijgt. Dat vraagt om een goed plan voor de lange termijn, maar ook om praktische oplossingen die binnen afzienbare tijd uitgevoerd kunnen worden. Dat vraagt ook om een voltallig bestuur dat in staat is om alle actuele werkzaamheden op een adequate manier uit te voeren. Daarom hebben wij in het belang van Litserborg en in het belang van de inwoners van Den Dungen besloten om ruimte te maken voor een nieuw bestuur, dat met voldoende armslag Litserborg toekomstbestendig kan maken”, aldus vertrekkend bestuurder Jan Cooijmans. Moedig Wethouder van der Aa spreekt haar dank uit aan de bestuurders van Litserborg. “De afgelopen jaren zijn voor het bestuur niet de makkelijkste geweest. Dat weet iedereen die in Den Dungen woont. Toch zijn de bestuurders er niet alleen in geslaagd om Litserborg door deze woelige periode heen te loodsen, ze hebben ook nog meegeholpen om een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Dit besluit toont nog maar eens aan dat het bestuur altijd het belang van Litserborg voorop stelt. Ook als dat betekent dat zij vinden dat er anderen nodig zijn om Litserborg verder door te ontwikkelen tot een toekomstbestendig gemeenschapshuis. Ik vind dat een moedig besluit.” Interim bestuur “Wij gaan als gemeente nu hard aan de slag om die toekomst samen met een nieuw bestuur verder vorm te geven”, kijkt wethouder Van der Aa vooruit. “Dat zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn, want wij vinden het als gemeente belangrijk dat ook voor de fase waarin Litserborg nu zit, de juiste mensen worden aangetrokken. Daarom werken wij op dit moment hard aan een tijdelijke oplossing, door een interim bestuur te zoeken en aan te stellen. Ik verwacht vooralsnog daar binnen nu en drie weken meer duidelijkheid over te kunnen geven. Tot slot ben ik blij dat we de dienstverlening op peil kunnen houden en dat we iedereen gewoon welkom kunnen blijven heten in Litserborg. ”

Gerelateerd