Ga terug

26 juni 2019

Gebruik van data personenauto’s voor ‘smart’ wegenonderhoud

De data die sensoren in de moderne auto’s verzamelen bevatten belangrijke informatie over onder andere de kwaliteit van het wegdek of de veiligheidsomstandigheden op de weg. Het is daarmee waardevolle informatie voor wegbeheerders bij het beheer en onderhoud van de infrastructuur. De provincie Noord-Brabant, Beijer Automotive B.V. en programma SmartwayZ.NL gaan daarom bij wijze van proef samen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om data te gebruiken om het wegbeheer in Brabant ‘smart’ te maken. Moderne auto’s hebben een groot aantal sensoren aan boord om het rijden veiliger en comfortabeler te maken. Door de data van sensoren van auto’s te verzamelen ontstaat een bron voor waardevolle informatie over onder andere de kwaliteit van het wegdek. Ronald de Beijer, directeur van Beijer Automotive B.V. en eigenaar van het Vetuda®-platform: “Op dit moment zijn er in Nederland al honderdduizenden auto’s uitgevoerd met onze technologie. Met toestemming van de bestuurder van de auto kunnen we de informatie van de sensoren aansluiten op het Vetuda®-systeem. Door al deze gegevens uit de sensoren te koppelen en te analyseren kunnen we de informatie gebruiken als waardevolle “bijvangst” voor wegbeheerders. In deze samenwerking gaan we onderzoeken hoe de informatie precies vormgegeven moet worden zodat het gebruikt kan worden voor beter onderhoud van het wegennet.”

Smart digital asset management

Deze manier van ‘smart of digital asset management’ is een primeur voor de provincie. De oplossingen die deze samenwerking oplevert worden getest in de experimentele testomgeving van SmartwayZ.NL in de regio Helmond-Eindhoven-Tilburg. Gedeputeerde Christophe van de Maat: “Deze informatie uit de data kan het voor ons als wegbeheerder mogelijk maken om op een efficiëntere manier onze wegen te onderhouden. In deze fase onderzoeken we wat de kwaliteit is van de voertuigdata, of we daardoor als wegbeheerder accurater kunnen handelen en of de data ook écht zorgt voor kostenbesparing. Dat past in onze ambitie om data en innovaties te gebruiken om de mobiliteit slimmer, veiliger en schoner te maken.”

SmartwayZ.NL

De proef om data te koppelen en in te zetten voor smart wegenonderhoud is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL. SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en Limburg, diverse gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven en richt zich op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2 Weert-Eindhoven, de N279 Veghel-Asten en Zuidoost-Brabant. Het programma heeft een looptijd tot 2026. Kijk op www.smartwayz.nl voor meer informatie.

Gerelateerd