Partner

21 juli 2023

Tech, Ict & SmartInnovatie & Duurzaamheid

For the best skills in town op gebeid van chatgtp en artificiële intelligentie

Iedereen kan Jochem zijn. Wie? Jochem, de medewerker die continu bezig is met zijn ontwikkeling. Die gelooft dat je nooit uitgeleerd bent en altijd open staat voor meer en nieuwe dingen. Maar hoe zorg je er voor dat de Jochem binnen jou organisatie zo optimaal mogelijk vooruit geholpen wordt? Dat hij of zij kan leren, maar wel op zijn of haar manier en tempo. Met als uiteindelijk doel om zo optimaal mee te kunnen bewegen in de snel veranderende wereld om ons heen. “In ons vakgebied is stilstand achteruitgang. De wereld verandert bijna dagelijks. Om mensen goed te kunnen helpen is het dus zaak om het cursusaanbod voortdurend mee te laten bewegen met de veranderingen. Wij zijn dan ook vandaag al bezig met de vragen van morgen en overmorgen. Neem bijvoorbeeld de ontwikkeling van ChatGPT en Artificiële Intelligentie (AI). Daar waren wij ons jaren geleden al van bewust. Hebben daar online trainingen en colleges voor ontwikkeld en bieden deze nu aan op de online AI &ChatGPT Academy.” 

Ontwikkelen 
Het aanbod van SkillsTown telt inmiddels honderden online-trainingen die in verschillende leervormen worden aangeboden. Een aanbod dat nog altijd sterk groeiende is en desgewenst op maat kan worden gemaakt en in een eigen online-omgeving kan worden aangeboden. Schuurmans: “Als het wenselijk is gebeurt dit in een eigen leeromgeving met de look and feel van de klant. Ook hebben we voor een aantal branches speciale abonnementen die zich richten op kennis binnen één vakgebied. Ontwikkeld met experts uit de praktijk. Maar mensen kunnen ook inloggen op ons platform om een specifieke training te volgen. Daarbij is het onze missie om zoveel mogelijk mensen de kans te geven zich te ontwikkelen. De drempel om deel te nemen, moet zo laag mogelijk zijn.”  

inspireren 
de missie van SkillsTown is namelijk om trainingen van hoog niveau aan zoveel mogelijk mensen aan te bieden. Tegen een betaalbaar tarief.  Schuurmans: “Iedereen moet een leven lang kunnen leren. Op zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau. Dat is het uitgangspunt als we een training ontwikkelen. Wat betreft de inhoud streven een dusdanige hoge kwaliteit na dat degene die de training volgt na afloop meer antwoorden heeft gekregen dan dat hij vooraf aan vragen had. Om van daaruit weer nieuwe stappen te kunnen zetten. We willen namelijk niet alleen een actieve bijdrage leveren aan de persoonlijke en vakinhoudelijk ontwikkeling van mensen, maar waar mogelijk mensen inspireren. Want iemand die nadenkt over de ontwikkeling van zichzelf en de organisatie, is ook bereid om in zichzelf te investeren om zo het beste in zichzelf en zijn omgeving naar boven te halen.” 

ChatGPT en Artificiële Intelligentie (AI) Academy 
Het beste in jezelf en de organisatie naar boven halen is ook het tijdig signaleren van ontwikkelingen binnen, maar ook zeker buiten het bedrijf. De wereld verandert in een razendsnel tempo en dat heeft onherroepelijk gevolgen voor mens en organisatie. Een goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van ChatGPT en AI. De vraag is niet of, maar hoe snel en ingrijpend deze nieuwe technologie de wereld in het algemeen en het werk van mensen in het bijzonder gaat veranderen. Schuurmans: “Wij hebben al in een vroeg stadium de impact die ChatGPT en AI op ons leven gaat hebben onderkend. We wisten ook dat dit heel veel vragen op zou gaan roepen bij mensen en organisaties. Dus hebben we samen met een aantal experts en andere opleiders, de online ChatGPT & AI Academy opgezet dat als doel heeft om mensen deze nieuwe technologieën te laten omarmen en, nog belangrijker toe te laten passen in de praktijk. Dit doen we onder meer door toegang te geven tot een aantal gerichte trainingen, maar ook door de deelnemers live deel te laten nemen aan online colleges van meer dan 50 experts met als doel kennis te vergaren en inspiratie op te doen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van jou organisatie. Want of je nu werkt in het bedrijfsleven, de overheid, zorg of onderwijs, de ChatGPT & AI-revolutie is op gang gekomen en niet meer te stoppen. De vraag is alleen of je het ziet als een kans of een bedreiging. Na het volgen van de AI&ChatGPT Academy kun je daar antwoord op geven en heb je de tools in handen om het op een goede manier te implementeren. Wij nodigen je graag uit! 

Meer informatie of aanmelden voor de ChatGPT & AI Academy?www.SkillsTown.nl/ai