Ga terug

11 oktober 2019

Training & Opleiding

Fontys presenteert ontwerpgericht onderwijs en onderzoek tijdens Dutch Design Week

Onderwijs vindt nog vaak plaats in een traditionele setting waarin de docent of leerkracht leidend is en de studenten of leerlingen consumeren. Dit model staat steeds vaker ter discussie. Binnen verschillende opleidingen is Fontys actief bezig met een transformatie naar ontwerpgericht onderwijs en onderzoek. Tijdens Dutch Design Week 2019 presenteert Fontys op de eerste verdieping van gebouw TQ-5, Strijp-T in Eindhoven voorbeelden van ontwerpgericht onderwijs en onderzoek. Zowel in de eigen onderwijscontext als in het werkveld is Fontys bezig met het transformeren van onderwijs en onderzoek. Methoden als design thinking, het werken met ontwerpmethoden of ontwerponderzoek zijn daarbij onderdeel van het proces. Deze vormen worden steeds interessanter omdat het de lerenden en onderzoekers activeert en het (sociale) leer- en onderwijsproces centraal komt te staan in plaats van de doelen of de output. Ontwerpmethodieken kunnen helpen om vanuit levensechte vraagstukken, in sterke interactie met de omgeving tot een oplossing te komen. Studenten en docenten ontwikkelen zo vaardigheden die ook in hun toekomstige werkcontext belangrijk zijn. Vaardigheden als usercentered design, brainstormen, storytelling, concepting, prototyping, zijn van waarde in de huidige samenleving en werkcontext. Bezoekers welkom bij het ontwerpproces Tijdens Dutch Design Week brengt Fontys Hogescholen interessante voorbeelden van ontwerpgericht onderwijs en onderzoek samen in de Fontys Hub op de eerste verdieping van gebouw TQ-5 op STRIJP-T. Hier werken studenten in interactie met experts en bezoekers aan ontwerpprocessen. Vanuit het educatieve, sociale, economische en technische domein zijn voorbeelden te zien. Ook gaan studenten en docenten de dialoog aan met het publiek. Programma Op maandag is de master Leren en Innoveren van Fontys in huis. Deze masterstudenten zijn bezig met een verandervraagstuk in hun onderwijscontext (basisschool, middelbare school, mbo en hbo) en samen gaan ze een vervolgstap zetten in het ontwerpproces. Op dinsdag is de Rabobank op bezoek en is er een lezing en dialoogsessie vanuit de minor Circulaire Economie. Lector Cees-Jan Pen vertelt over zijn expertisegebied Circulaire Transitie in de Brainportregio en GroenLinks Raadslid Eva de Bruijn levert een bijdrage aan het debat over dit onderwerp. Op woensdag gaan studenten Leraar Basisonderwijs Pabo in Eindhoven in gesprek over hoe je kinderen betrekt bij het ontwerpen van onderwijs en welke werkvormen hier geschikt voor zijn. Op donderdag is er een openbare ontwerpsessie van Fontysdocenten die bezig zijn met het inrichten van een Fontys innovatienetwerk waarin docenten zich kunnen professionaliseren in innovatieve onderwijsvormen. In de middag is er een bijdrage van het Centre of Expertise ‘De onderwijsingenieurs’ waarin inzicht wordt gegeven in hoe je gezamenlijk ontwerpprocessen in een onderwijscontext kunt inrichten. Aan het einde van de dag is er een sessie over Boundary Crossing vanuit een project rond beter samenwerken met het bedrijfsleven. Ook zijn er studenten van de minor Community Development actief. Op vrijdag komt een groep kinderen langs voor een gezamenlijke ontwerpsessie. Leraar Basisonderwijs Pabo zijn bezig met het ontwerpen van onderwijs rond een aantal actuele thema’s (internationalisering, bewegend leren, persoonsvorming, et cetera) en de kinderen kunnen deze ochtend meedenken in dit proces. In de middag is er een lunchsessie vanuit de principes van Designing for Childrens Rights. Gedurende de hele week zijn er studenten van Fontys Hogeschool ICT aanwezig die hun prototypes delen. Één groep is bezig met een installatie voor Glow die ze graag met het publiek willen testen. Een individuele student heeft, vanuit zijn afstudeerstage bij het lectoraat Interaction Design, een installatie gemaakt waarmee hij onderzoekt hoe een interactief systeem mensen kan aansporen tot directe sociale interacties. Studenten van Fontys Hogeschool ICT en Fontys Hogeschool voor de Kunsten (ArtCoDe) geven tijdens DDW in gebouw TQ het startsein voor een ontwerpproces waarin ze samen met docenten, ontwerpers, experts en bezoekers van DDW onderzoeken in No More Sleep hoe verslaving aan technologie er in de toekomst uitziet. Fontys op andere locaties tijdens DDW Fontys onderzoeksthema ‘Smart Society’ presenteert samen met designerscollectief We Are een Moral Lab op het Campinaterrein. Dit moral lab is onderdeel van een Fontysonderzoek naar het ethisch verantwoord programmeren van slimme technologie. Studenten International Lifestyle Studies geven dagelijks gratis trendtours vanuit het Klokgebouw. Fontys Sporthogeschool presenteert samen met TU/e en Marathon Eindhoven een expo over Personalized Running Experiences in het Warehouse of Innovation. Het actuele programma van Fontys tijdens de DDW is te vinden op fontys.nl/DDW19

Gerelateerd