Ga terug
Partner

7 januari 2020

Nieuws

Fontys Onderzoeksprijzen uitgereikt

De Fontys Onderzoeksprijzen zijn dit jaar gewonnen door Roderick Wondergem (categorie medewerkers), Tess de Kok (categorie Master onderzoek) en Alexander Warkus (categorie Bachelor onderzoek). De prijzen werden vandaag uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsontmoeting van Fontys. Fontys is naast onderwijsinstelling voor steeds meer bedrijven en instellingen in de regio een waardevolle onderzoekspartner. Studenten en medewerkers dragen met hun praktijkgericht onderzoek bij aan innovaties en oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ieder jaar worden de beste onderzoeken beloond met de Fontys Onderzoeksprijs. Bij de beoordeling van de inzendingen wordt onder andere gekeken naar de maatschappelijke impact, de originaliteit, de gekozen samenwerkingspartners en natuurlijk de kwaliteit van het onderzoek. Roderick Wondergem In de categorie medewerkers ging de Onderzoeksprijs (een studiereis naar een relevante buitenlandse partnerinstelling) naar Roderick Wondergem uit Eindhoven. Roderick deed onderzoek naar het beweeggedrag van mensen na een beroerte. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met UMC Utrecht, Academische werkplaats fysiotherapie (Leidsche Rijn Jules gezondheidscentra), Fontys Paramedische Hogeschool, Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Sint Jansgasthuis en CVA kennisnetwerk Eindhoven-de Kempen. Hij onderscheidde verschillende profielen in het zittend en liggend beweeggedrag van patiënten na een beroerte en bekeek uit welke onderdelen een interventie voor ieder profiel zou moeten bestaan. De opgedane kennis wordt op dit moment verwerkt in een app die in de praktijk kan worden gebruikt. Bij het onderzoek zijn telkens ook studenten betrokken. Zij voerden projecten uit die gerelateerd zijn aan het onderzoek. Tess de Kok De prijs voor Masteronderzoek (1000 euro) is gewonnen door Tess de Kok uit Tilburg, student aan Fontys Sporthogeschool. Tessa onderzocht in hoeverre een leerkracht invloed heeft op de ontwikkeling van motorische vaardigheden bij kinderen tussen 7 en 11 jaar. Daarnaast werd onderzocht of er een relatie is tussen de ontwikkeling van deze vaardigheden en de ontwikkeling van fysieke activiteit. Aan het onderzoek deden in totaal 1162 kinderen mee uit de groepen 4 en 6  van 10 basisscholen (5 in Eindhoven en 5 in Maastricht). Uit het onderzoek bleek dat kinderen die les kregen van een vakleerkracht (gymleraar) motorisch vaardiger zijn dan kinderen die les kregen van een groepsleerkracht. Alexander Warkus De Onderzoeksprijs in de categorie bachelor onderzoek (1000 euro) ging naar Alexander Warkus, student van Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo. Het onderzoek van Alexander droeg bij aan het verbeteren van het leervermogen van oogstrobots om vruchten te herkennen op rijpheid, grotendeels op basis van door computers gegenereerde afbeeldingen. Het gebruik van deze zogeheten synthetische afbeeldingen leverde een nauwkeurigheid op van 50% bij het detecteren van niet scherp smakende pepers. Door een kleine hoeveelheid handmatig gelabelde beelden toe te voegen bleek de nauwkeurigheid toe te nemen tot 82,4 procent. De resultaten van het onderzoek van Alexander kunnen worden gebruikt voor deep-learning robotica, bijvoorbeeld voor een oogstvoorspellingsrobot of een oogstrobot.   Eervolle vermelding Bart Wernaart van Fontys Hogeschool Economie en Communicatie kreeg nog een eervolle vermelding in de categorie medewerkers. De kracht van het onderzoek van Bart Wernaart is dat hij in staat blijkt de verbinding te leggen tussen gedegen filosofische en ethische kennis aan de ene kant en de weerbarstigheid van de dagelijkse praktijk aan de andere kant. Met het Moral Lab legt hij een fundament onder de ‘opvoeding’ van algoritmes zodat die ethische afwegingen gaan maken op een manier die wij als samenleving belangrijk vinden.

Gerelateerd