Ga terug
Partner

21 februari 2018

Training & Opleiding

Fontys en gemeente Eindhoven tekenen convenant Smart Society

De gemeente Eindhoven en Fontys Hogescholen gaan op structurele basis samenwerken aan Eindhoven als ‘Smart Society’. Vandaag, 20 februari ondertekenen beide partijen hiertoe een convenant. Doel is dat de samenwerking bijdraagt aan het oplossen van actuele Eindhovense vraagstukken op bestuurlijk, maatschappelijk en economisch gebied. Het convenant richt zich in eerste instantie op concrete projecten binnen vier thema’s: dienstverlening, het gebruik van data science in de stedelijke infrastructuur, ‘een leven lang leren’ en de ketenaanpak in het sociaal domein. Dienstverlening, data en diversiteit Eén van de projecten richt zich op het maken van een applicatie die de online dienstverlening van de gemeente simpeler maakt. Daarvoor wordt onder andere een leercyclus ontwikkeld die gericht is op persoonlijk leiderschap, datagestuurd werken en verandermanagement. Een ander project binnen het convenant is ‘het gebruik van data science in de stedelijke infrastructuur’: hoe kunnen big data bijdragen aan een moderne samenleving waaraan iedereen deelneemt, de zogeheten Smart Society? Ook is er aandacht voor diversiteit: dit betekent het actief betrekken van studenten met een migratie-achtergrond, om hen zo meer kansen te bieden. Verbinding onderwijs en praktijk Het convenant heeft een looptijd van drie jaar. Desgewenst kunnen andere partijen tussentijds aanhaken. Voor Fontys is het convenant een ideale mogelijkheid om onderwijs en praktijk te verbinden. Afstudeerders kunnen aan de slag met actuele praktijksituaties. De gemeente Eindhoven maakt op deze manier optimaal gebruik van de kennis en kunde van externe partijen bij de uitvoering van haar maatschappelijke opgaven. Over Smart Society Met ‘Smart Society’ wordt het idee bedoeld, dat technologie en innovatie ervoor kunnen zorgen dat een stad beter functioneert. Daarbij kan het gaan over allerlei soorten opgaven: van ruimte en mobiliteit tot zorg, milieu of veiligheid. De innovatieve technologieën moeten echt bijdragen aan de leefbaarheid van de stad voor burgers, bedrijven en bezoekers. Daarbij is een cruciale rol weggelegd voor data en de digitale infrastructuur van de stad.

Gerelateerd