Ga terug
Partner

24 maart 2021

Nieuws

Fiets- en wandeltochten in Brabant explosief gestegen

Het is nu bijna een jaar geleden dat Nederland de eerste (intelligente) lockdown inging. Je hoefde sindsdien maar een wandeling of fietstocht in Brabant te maken om het te merken: er wordt in onze provincie meer gefietst en gewandeld dan ooit. Vooral van de knooppuntroutes wordt dankbaar gebruik gemaakt, ziet VisitBrabant Routebureau. Belangrijk dus om daar als ondernemer op aan te haken!

"Als we de statistieken onze online routeplanner bekijken, zien we een enorme stijging in het aantal geplande wandel- en fietsroutes", vertelt Fabio Tat, manager van VisitBrabant Routebureau. Het gaat om routes via de fiets- en wandelknooppunten in Brabant, gepland met de online routeplanner op routesinbrabant.nl.

Fietstochten vervijfvoudigd

In februari 2021 zijn meer dan vijf keer zoveel fietstochten gepland als in februari 2020, toen er nog geen coronamaatregelen in Nederland golden. Natuurlijk speelt het uitzonderlijk mooie weer van afgelopen maand hierin een rol, maar ook de voorgaande maanden is veel meer gefietst dan een jaar ervoor, met name in de zomermaanden. Onderstaande grafiek laat het zien. Dubbel zoveel wandeltochten 

Ook het wandelen in Brabant kende afgelopen jaar een enorme boost. Vergelijken we de periode februari 2020 - maart 2021 met dezelfde periode het jaar daarvóór, dan zien we bijna elke maand een verdubbeling in het aantal geplande wandelknooppuntroutes. De grafiek hieronder laat het zien.Fietsen en wandelen blijft populair

Zal de populariteit van fietsen en wandelen aanhouden? Alle reden om aan te nemen van wel, als je de uitkomsten van diverse onderzoeken bekijkt.

Fietsrecreatie maakte in Brabant ook vóór de uitbraak van het coronavirus al een grote ontwikkeling door. In 2018 zijn in Brabant 28,6 miljoen recreatieve fietstochten ondernomen. Waar in 2015 de gemiddelde bestedingen per tocht onder het landelijke gemiddelde lagen, liggen deze met 4,50 euro per tocht inmiddels 36 procent boven het landelijk gemiddelde.
(Provinciale Rapportage Recreatief Fietsen Noord-Brabant 2019, Stichting Landelijk Fietsplatform)

Ook vóór 2020 was er al een aanzienlijke stijging zichtbaar in de afzet van elektrische fietsen. Waar in 2013 nog minder dan 200.000 e-bikes werden verkocht, waren dit er in 2019 meer dan 420.000. Bovendien was in 2019, van alle nieuw verkochte fietsen, vier op de tien een e-bike.
(Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2019)

Het aantal Nederlanders dat voor hun plezier wandelt is sinds 2010 gestegen van 6,6 miljoen naar 10,5 miljoen. Stichting Wandelnet denk dat het aantal wandelaars zo hard is gestegen, omdat veel mensen bewuster bezig zijn met hun gezondheid en meer buiten willen zijn.
(Nationale Wandelmonitor)

Natuurbeleving wint aan populariteit onder jongeren. Ruim 46 procent van de jongeren geeft aan nu vaker een natuurgebied te bezoeken dan vóór corona. Bijna 84 procent van hen heeft de intentie ook na corona vaker van de natuur te genieten.
(Breda University of Applied Sciences (BUas) in opdracht van Van Gogh Nationaal Park)


Zet de knooppuntroutes op je eigen website

Alle reden dus om als ondernemer aan te haken bij knooppuntroutes in Brabant! Hier een paar tips: