7 april 2020

Leisure & CultuurTraining & Opleiding

Factorium stopt en gaat verder als geprivatiseerde cultuureducatieschool

Cultureel aanbod Goirle gewaarborgd en bezuinigingsopdracht gerealiseerd

Muziek-, dans en theaterschool Factorium gaat een inspanningsverplichting aan om, na de beëindiging van de subsidierelatie met de gemeente, lessen en cursussen in muziek, theater en dans voort te zetten in een cultuureducatieschool met zelfstandig werkende kunstenaars en docenten. Deze ombouw is het resultaat van het traject dat de drie culturele instellingen gezamenlijk hebben doorlopen om invulling te geven aan de bezuinigingsopgave. Het college van burgemeester en wethouders van Goirle heeft ingestemd met dit voorstel. De af- en ombouw start in april en moet op 1 september 2020 gereed zijn.

Bezuinigingen

Factorium Podiumkunsten, de Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (SCAG) ontvangen subsidie van de gemeente Goirle. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen loopt de subsidie de komende jaren terug. De instellingen moeten gezamenlijk bezuinigen, oplopend van € 50.000 in 2021 tot € 150.000 in 2022 en uiteindelijk € 300.000 in 2023.

De drie instellingen zijn gezamenlijk gekomen tot deze oplossing: privatisering van de cultuureducatieschool. Loek Sijbers, directeur-bestuurder van Factorium: “We hebben met extern advies gekozen voor een bedrijfseconomische benadering. Vanuit deze optiek is de huidige uitkomst de enige optie waarbij de culturele voorzieningen in Goirle zoveel als mogelijk in stand kunnen worden gehouden. Alle andere opties hadden geleid tot een substantiële aantasting van de dienstverlening van een of meerdere van de betrokken partijen.”

Cultureel aanbod blijft

Afhankelijk van de persoonlijke keuze van docenten, kunnen, na de afbouw van Factorium en de opstart van een cultuureducatieschool van zelfstandig werkende docenten, inwoners vanaf 1 september nog steeds muziek-, theater- en dansles volgen. Bij de bibliotheek en SCAG verandert niets. Met deze ingreep wordt gestreefd het culturele aanbod in Goirle op peil te houden.

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

“Per 1 september 2020 zal Factorium stoppen in de vorm zoals wij die nu kennen. Vanaf dat moment gaan een aantal van de docenten als zelfstandigen verder. We kunnen ze helpen om een collectief te vormen en zo hoge kwaliteit te blijven bieden en praktische voordelen te behalen. We streven ernaar om de continuïteit van de lessen en cursussen te borgen. We willen de overgang goed en geleidelijk laten verlopen. Daar gaan we de zelfstandig ondernemers bij helpen met coaching en begeleiding. Dit in nauwe samenwerking met het CC Jan van Besouw, scholen en verenigingen”, zegt Loek Sijbers.

Win-win

Wethouder Johan Swaans (cultuur) is content met het plan. “Bezuinigingen zijn onontkoombaar. Ik ben blij met de coöperatieve opstelling van de drie instellingen en Factorium in het bijzonder. Zij verdienen een compliment voor het proces en de oplossing die zij hebben gevonden. Daardoor kunnen inwoners van Goirle blijven genieten van een mooi cultureel aanbod en met een goed serviceniveau. Er zijn goede voorbeelden in de regio waarin deze opzet goed werkt. Ik vind dit een win-win oplossing voor Goirle.”

Af- en ombouw

De medewerkers van Factorium zijn geïnformeerd over het plan voor de privatisering. Afhankelijk van de keuze van de individuele docenten, kunnen de meeste lessen en cursussen vanaf 1 september 2020 bij de eigen vertrouwde docent worden voortgezet. De ombouw en frictiekosten worden gedekt door de subsidie die de komende drie jaar in stappen wordt afgebouwd. De gemeente Goirle realiseert met dit plan de beoogde bezuiniging in de periode 2020-2023 volgens het dekkingsplan. Factorium krijgt ook subsidie voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs en voor de inzet van cultuurcoaches (combinatiefunctionarissen cultuur). Dit verandert niet.

Gerelateerd