9 september 2021

Vastgoed

GEEF JIJ INVULLING AAN HET FACILITY POINT?

Bedrijvenpark Laarakker streeft naar een Facility Point.

Altijd al willen ondernemen, groeien of faciliteren op een unieke locatie tussen regionaal gevestigde bedrijven en prominenten marktspelers? Het kan op Bedrijvenpark Laarakker in Haps. Van broodjeszaak tot motel, er is veel mogelijk.

Bedrijvenpark Laarakker ligt aan de snelweg A73 en direct aan de N264 ter hoogte van Cuijk, die tezamen een verkeersintensiteit hebben van ca 70000 vervoersbewegingen per etmaal, en dicht bij het Ruhrgebied in Duitsland. Het totale bedrijventerrein heeft een oppervlakte van ongeveer 66 hectare. Op het bedrijvenpark zitten regionaal gevestigde bedrijven en prominente marktspelers, zoals Danone Nutricia, Nabuurs Supply Chain Solutions en Verbruggen Food Group.  

Bedrijvenpark Laarakker biedt kansen door een snel en soepel vergunningsproces en integraal parkmanagement, is goed voor groei en werkgelegenheid en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Een breed spectrum aan handelsbedrijven, kleinschalige maakindustrie en ook grootschalige productie en logistiek vormen samen het succes en het imago van het terrein.

Nu het overgrote deel van het bedrijvenpark is uitgegeven , liggen er ook kansen voor horeca en annexen. De directie van het bedrijvenpark wil ruimte creëren om een Facility Point mogelijk te maken. Zij heeft hiervoor een tweetal prominente plekken op het oog. “Voor beide locaties vragen we aan de markt om met ideeën of concepten te komen die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor het bedrijvenpark. Beide locaties zouden daarbij uiteraard geen concurrent van elkaar moeten zijn.” Aldus Dennis Boset projectleider Bedrijvenpark Laarakker.

Facility point
Wat wij in gedachten hebben voor het Facility Point is een invulling die ten goede komt aan de bedrijvigheid op het bedrijvenpark zelf. Zo zouden we werknemers van gevestigde bedrijven, bezoekers (klanten) of chauffeurs (op doorreis) graag de mogelijkheid bieden om te kunnen lunchen, werken of zelfs slapen op het bedrijvenpark. Vanzelfsprekend is daarbij niet uitgesloten dat het Facility Point een ruimere betekenis krijgt en ingespeeld wordt op de mogelijkheden die de regio biedt. We nodigen u dan ook van harte uit om onze uitvraag te lezen en met een open vizier een initiatief in te dienen voor één of beide locaties.

De ene plek is wat kleiner dan de andere, zodat een verschil gemaakt kan worden in het concept tussen aan de ene kant een broodjeszaak, lunchroom, vergaderfaciliteit, ontmoeten of flexibele werkplekken, dus in een zakelijke context; en aan de andere kant zou je kunnen denken aan een motel met wegrestaurant en/of vrachtwagenparkeerplaats, wat voor een heel andere doelgroep is. Maar ook andere passende ideeën zijn natuurlijk welkom.

Wie de boot niet wil missen moet voor 1 oktober zijn of haar ideeën of voorstellen indienen. Iedereen kan een voorstel indienen, dat mogen landelijke formules zijn maar uiteraard ook lokale ondernemers en initiatieven.

We denken niet direct aan fastfood of iets dergelijks, want dat is al ruim vertegenwoordigd bij de afslag A73 Cuijk.

Meer informatie en aanmelden?

Op www.laarakker.com onder het kopje Facility Point kunt u de uitvraag downloaden en diverse relevante stukken inzien. Aan initiatiefnemers wordt gevraagd om uiterlijk voor 1 oktober 2021 een voorstel in te dienen op het e-mailadres: info@laarakker.com. Een voorstel is in principe vormvrij, maar in de uitvraag staan een aantal richtlijnen waar uw inzending aan moet voldoen. Heeft u vragen? Dan kan u direct contact opnemen met projectleider Dennis Boset: telefoon: +31(0)6 12 86 37 39 of e-mail: Boset@laarakker.com