Ga terug

22 november 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Extra laadpunten voor auto’s

De komende jaren neemt het aantal elektrische auto’s in ’s-Hertogenbosch verder toe. Dat gebruik van duurzaam vervoer stimuleren en faciliteren we. Daarom willen we de komende jaren 2.000 extra laadpunten plaatsen. Daarvoor gaan we wijkplannen maken en we trekken daarbij op met bewoners. Wethouder Ufuk Kâhya: “We willen dat iedereen prettig en gezond kan wonen en/of werken in onze gemeente. Daarom vinden we het gebruik van duurzaam vervoer belangrijk. Op dit moment zijn er voldoende publieke laadpunten voor elektrische auto’s (360). Volgens landelijke prognoses rijden hier in 2030 zo’n 20.000 tot 30.000 elektrische auto’s. Daarvoor zijn dan 4.500 tot 7.000 publieke laadpunten nodig. Met onze aanpak starten we met het toekomstbestendig maken van onze laadinfrastructuur.“

Wijklaadplan

Wanneer iemand nu een publieke laadpaal aanvraagt, bekijkt een marktpartij in samenwerking met de gemeente of de paal geplaatst kan worden in de buurt van de aanvrager. In de toekomst worden deze laadpalen geplaatst volgens een laadplan, dat we voor elke wijk apart ontwikkelen.

Kaart voor bewoners

We brengen eerst de potentiële laadpunten in beeld en delen deze met de bewoners. Zij kunnen hierop reageren. We maken dan een kaart met de laadpunten die zo snel mogelijk worden geplaatst door commerciële partijen. We stemmen zo het aantal en de locaties van de laadpunten specifiek af op vraag en prognoses. Een korte uitleg ziet u in dit filmpje.

West en Binnenstad eerst

We starten met laadplannen voor de wijken West en Binnenstad. West omdat we hier de komende vijf jaar de relatief grootste stijging van het aantal elektrische auto’s verwachten. Binnenstad vanwege de grote druk op de openbare ruimte en de verschillende parkeerzones. Begin volgend jaar brengen we er de potentiële laadpunten in beeld en vragen bewoners hierop te reageren. Daarna volgen ook de andere wijken. Tot de wijklaadplannen er zijn, volgen we nog de huidige aanpak bij het plaatsen van laadpunten.

Overige locaties

Bij woningen en werklocaties met een eigen parkeergelegenheid kan de gebruiker/eigenaar de laadvoorziening realiseren op eigen terrein. Waar dat niet mogelijk is, zoeken we oplossingen in de openbare ruimte. We treffen ook voorbereidingen op de komst van laadpunten in gemeentelijke parkeergarages, bij transferia, in nieuwbouwwijken en bij herstructureringen.

Aanhaken op ontwikkelingen

Bij nieuwe ontwikkelingen voorzien we vanaf 2020 standaard 2,5 tot 5 procent van de nieuwe parkeerplaatsen van een laadpunt. In 2025 willen we naar 10 procent. Marktpartijen die snellaadpunten willen realiseren in onze gemeente, faciliteren en ondersteunen we. We gaan voor een proactieve aanpak. Meebewegen met vernieuwingen zoals snelladen en waterstof hoort daar ook bij. Allemaal voor een schoner en leefbaarder ’s-Hertogenbosch.

Gerelateerd