Partner

8 december 2020

Transport & Logistiek

Europese primeur: eerste 44 ton waterstoftruck gaat de baan op


De waterstoftruck stoot enkel waterdamp uit en is opmerkelijk stil.


Schoon en stil

Het is de bedoeling om de zware waterstoftruck 6 maanden te testen in diverse omstandigheden en opdrachten, waaronder ook leveringen aan de winkels. Zo willen we kennis en ervaring opdoen in elektrisch goederentransport. En ook bewijzen dat waterstoftechnologie nuttig ingezet kan worden om de zware logistiek te verduurzamen. Waterstof is immers een drager voor hernieuwbare energie en veroorzaakt geen schadelijke uitstoot. In zuiver elektrische modus is de testvrachtwagen zeer stil, wat past in ons streven naar stillere leveringen aan de winkels.

Voortrekker in waterstof en elektrisch transport

We geloven al lang in het belang van waterstof en elektriciteit voor de verduurzaming van mobiliteit en energievoorziening. Sinds 2004 investeerden we al 6 miljoen euro in innovatieve toepassingen met waterstof. Zo produceren we al enkele jaren zelf groene waterstof, die we gebruiken als energiedrager voor heftrucks en personenwagens. Sinds eind 2018 bieden we de waterstof ook aan in ons publieke DATS24-tankstation in Halle.

We plannen nog meer publieke waterstofstations en werken ook mee aan een industriële installatie in Zeebrugge om stroom van windparken op zee om te zetten in groene waterstof. Ten slotte zetten we ook in op zuiver elektrisch transport. Zo zijn er op onze logistieke sites al 2 elektrische terminaltrekkers operationeel, voor het verplaatsen van de opleggers. De batterijen ervan laden we op met lokale groene stroom.

Europese samenwerking

De test met de waterstoftruck kadert in het Europese demonstratieproject Waterstofregio 2.0, dat kennis en ervaring wil opbouwen met grootschalige waterstoftoepassingen in de logistiek. Door de opgedane ervaring breed te delen wil Waterstofregio 2.0 andere grote logistieke centra inspireren om ook waterstofvoertuigen te gaan inzetten. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun door de Europese Unie in het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.