Ga terug
Partner

23 augustus 2019

Transport & Logistiek

EUROPESE LOGISTIEKE TOPREGIO

Midden-Brabant is een logistieke topregio in Europa: een moderne en efficiënte logistieke schakel in de Europese transportcorridors tussen de grote zeehavens Rotterdam en Antwerpen en het Europese achterland. Het logistieke bedrijfsleven in Midden-Brabant biedt betrouwbare, duurzame en hoogfrequente verbindingen met de zeehavens en de Europese markten, over weg, water en spoor. Sinds 2017 maakt de regio tevens onderdeel uit van de Nieuwe Zijderoute via de dagelijkse spoorverbinding tussen Tilburg en China (Chengdu). De regio biedt uitstekende kennis, expertise en ruimte om (Europese) distributiecentra duurzaam te vestigen of uit te besteden. De regio Tilburg-Waalwijk is in april 2019 verkozen tot dé logistieke hotspot van Nederland.

De cijfers spreken voor zich: zo’n 2.500 bedrijven met logistieke activiteiten, 30.600 werknemers, 30.000 (internationale) studenten, een omzet van €2,1 miljard en 160 miljoen consumenten binnen een straal van 500 kilometer. In MiddenBrabant maakt de sector 14% uit van de werkgelegenheid. Bijna 1 op de 7 werknemers in Midden-Brabant werkt in de logistiek. Niet voor niets hebben internationaal toonaangevende bedrijven als Coca Cola, Samsung, Ingram Micro, Fuji, Tesla, Fellowes, Ericsson, NSK, Fabory, Magna Tyres hun (Europese) logistieke operaties hier gevestigd. Of nationale of Benelux operaties van bedrijven als Coolblue, Xenos, de Spar en Bol.com. De regio is de uitvalsbasis voor innovatieve bedrijven als GVT Group of Logistics, Claassen Logistics, Versteijnen Logistics en Kivits Drunen, die op Europese en mondiale schaal opereren. Veel gerenommeerde mondiale logistieke dienstverleners runnen operaties in de regio zoals DB Schenker, Rhenus Contract Logistics, Syncreon, XPO, Panalpina, MOL Logistics en K+N. Midpoint Brabant Smart Logistics richt zich op het creëren van een optimaal werk- en vestigingsklimaat voor bedrijven in de supply chain. Met initiatieven op het gebied van innovatie, Human Capital en duurzaamheid. Zo dragen we bij aan een duurzame economische en maatschappelijke groei in MiddenBrabant. Vanzelfsprekend doen we dat samen met partners als het Havenbedrijf Rotterdam en andere logistieke topregio’s, zoals West-Brabant, op de internationale logistieke as Rotterdam-Venlo.

De programma’s van Midpoint Brabant Smart Logistics

Innovatie loopt als een rode draad door het logistieke programma met de toepassingsgebieden data science, start-ups en multimodaal.

Data Science

Midpoint Brabant Smart Logistics werkt samen REWIN, BUAS en LCB om kansen, die data science biedt in de supply chain, te verzilveren. Er is veel data beschikbaar, maar hoe kunnen bedrijven dit toepassen in de praktijk. Het DALI programma richt zich op bewustwording van de waarde van data voor de supply chain. Dit gaat van aanreiken van kennis en hulpmiddelen tot starten van pilots in een regionale proeftuin. Deelnemers zijn logistieke dienstverleners, verladers, start-ups en IT bedrijven.

Start-ups

Wie een briljante oplossing heeft bedacht voor een logistiek probleem zoekt wellicht naar hulp om deze verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dit kan via Pitch Logistics, een netwerk van start-ups, innovatieve logistieke ondernemers en topmanagers. Andersom kan ook: we organiseren challenges om concrete vragen van logistieke ondernemers te beantwoorden met praktische applicaties die door start-ups ontwikkeld worden.

Duurzaam vervoer: multimodaal en waterstof

Op een betrouwbare en efficiënte manier producten in de Europese markt beschikbaar hebben is voor veel bedrijven een dagelijkse uitdaging. Congestie, chauffeurstekorten en stijgende kosten zijn daarbij belangrijke uitdagingen voor het wegvervoer. De markten zijn ook bereikbaar via andere ‘wegen’ zoals water of spoor, oftewel: NewWays. Het ontbreekt vaak aan voldoende schaal en omvang van goederenstromen om multimodale verbindingen tot stand te brengen. Het NewWays Brabant programma verbindt, de juiste bedrijven en bestemmingen en bouwt aan nieuwe transportcorridors vanuit Midden-Brabant. Stichting MOED ondersteunt de ontwikkeling van collectieve duurzame energieprojecten en fungeert als kennismakelaar. MOED en Midpoint Brabant Smart Logistics zijn een verkenning gestart in de regio voor de toepassing van waterstof als brandstof voor zware voertuigen in de logistiek.

Deltaplan Logistiek

De beschikbaarheid van logistiek personeel wordt in toenemende mate een uitdaging voor logistieke regio’s. Bovendien veranderen de rol en de skills en competenties voor logistieke werknemers in de komende jaren als gevolg van automatisering en dataficering. Met het Deltaplan Logistiek stellen we een strategisch Human Capital plan voor de sector, het onderwijs en de overheid. Het plan leidt vervolgens tot concrete acties om aan deze veranderingen en behoeftes tegemoet te komen.

Meer weten? www.midpointbrabant.nl/smartlogistics/ of neem contact op met programma manager Twan van Lankveld (twanvanlankveld@ midpointbrabant.nl)

Gerelateerd