14 december 2022

Innovatie & Duurzaamheid

ER IS NU PLEK VOOR STARTUPS IN SPOORZONE TILBURG

Ben of ken jij een startend ondernemer in de kennisintensieve dienstverlening of creatieve industrie die op zoek is naar passende kantoorruimte? Spoorzone Tilburg biedt binnenkort meer ruimte voor (student) startups in de broedplaats Hall of Fame, specifiek in Gebouw 90. Spoorzone Tilburg is hét nieuwe en baanbrekende talent- en innovatiedistrict van Nederland. Grenzend aan het station en goed verbonden met stad, regio en land biedt het de ideale uitvalsbasis voor bedrijven met een life long stay van startup tot scale-up en verder.

Broedplaats voor studenten, jong talent, experts en bedrijven
De Broedplaats in de Spoorzone omvat een ensemble aan voormalige werkplaatsgebouwen van de spoorwegen ten oosten van de LocHal. De kantoren liggen naast de Hall of Fame, een eigenwijze creatieve vrijplaats voor urban sports en cultuur. Er komen units met gemeenschappelijke flexplekken. Gebouw 90 wordt momenteel van top tot teen gerenoveerd om vanaf voorjaar 2023 ruimte te bieden aan slimme startups en ambitieuze scale-ups. “In de Spoorzone werken we aan de verdere clustering van kennis en bedrijvigheid op het gebied van menselijk gedrag en AI, met magneetwerking voor studenten, jong talent, experts en bedrijven”, geeft Erna den Boer, senior beleidsmedewerker gemeente Tilburg aan. “De startups die bezig zijn met innovatieve oplossingen met behulp van technologie en AI zijn essentieel voor dat innovatief ecosysteem en zien we dan ook in onze stad graag landen.”

Nieuwe energie
Ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke partners zijn samen als geen ander in staat om de samenleving te begrijpen en verbeteren. (Regio) Tilburg heeft wat dat betreft goede kaarten in handen: een uniek kennisprofiel van mens, gedrag, maatschappij en data. “In de Spoorzone hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan een inspirerende mix van activiteiten in en rond ons industriële erfgoed. We zijn dat ook heel blij dat we nu deze stap kunnen maken en jonge mensen de kans krijgen om hier weer nieuwe energie aan toe te voegen”, legt wethouder economie Bas van der Pol uit. “Het toenemende belang van mensgerichte innovatie is een grote kans voor startups. Zij zijn gemotiveerd om oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als verduurzaming (energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie), digitalisering en AI, gezondheid en talentontwikkeling. Deze startups leveren economische én maatschappelijke toegevoegde waarde en zijn belangrijke aanjagers van innovatie.”

Onderdeel van deze ondernemende omgeving?
Naast enkele algemene criteria om de startende ondernemers te identificeren worden voor deze werkplekken ook een aantal inhoudelijke criteria gehanteerd. Kandidaten die op basis hiervan toegelaten worden komen in principe in aanmerking voor een werkplek. Om de plekken ook voor nieuwe starters beschikbaar te houden is tevens sprake van een maximum huurtermijn. De startups die het lukt een unit of werkplek te bemachtigen komen terecht in een ondernemende omgeving waar bedrijvigheid, onderwijs en overheid samenwerken; een innovatie-ecosysteem dat hen stimuleert en ondersteunt in hun verdere ontwikkeling.

Loop binnen bij MindLabs
Zo vinden de startups op 20 meter afstand Station88, Midpoint en Braventure die hen ondersteunen in hun bedrijfsontwikkeling. En ze kunnen nog eens 20 meter verder bij MindLabs binnenlopen. Dit samenwerkingsverband dat zich binnenkort naast LocHal vestigt, heeft al uitgesproken graag samen te willen werken met de startups die zich gaan vestigen in Gebouw 90. Petra van Dijk, interim-directeur MindLabs: “In de state of the art nieuwbouw valt zo meteen van alles te beleven. In MindLabs werken binnenkort grote en middelgrote bedrijven onder één dak samen met de kennisinstellingen Fontys, ROC Tilburg en Tilburg University. Dit stimuleren wij met een verbindend programma en R&D labs met de beste meetapparatuur. Een initiatief dat we alvast kunnen noemen is Mindlabs Open, een open podium voor en door MindLabs partners, ook die partners die op andere locaties zitten, zoals bijvoorbeeld BUas, Interpolis en de startups in de Spoorzone. Iedereen die geïnspireerd wil worden, is er welkom om kennis te maken met AI en de inzet ervan voor het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Kortom, voor de huurders van Gebouw 90 staat de deur van MindLabs wijd open! Loop jij er binnenkort binnen?”