Ga terug

27 november 2019

Eindhovens beleid voor maatschappelijke opvang biedt aanpak op maat

Activering, werk en huisvesting basis ondersteuning dak- en thuislozen De gemeenteraad van Eindhoven heeft gisteravond ingestemd met een nieuwe ondersteuningsaanpak voor dak- en thuislozen per 1 januari 2021. Daklozen worden in een nieuwe 24-uursinstelling opgevangen waar ze kunnen overnachten en overdag begeleid worden. Sterker dan voorheen gaat ingezet worden op preventie en nazorg. Ook een time-out voorziening, beter passende hulpverlening en crisisopvang maken onderdeel uit van het nieuwe plan.

Wethouder Renate Richters van zorg en welzijn: ‘'Met dit besluit kunnen we de noodzakelijke stappen zetten om de kwaliteit van ondersteuning aan dakloze mensen te verbeteren. Die moet er op gericht zijn hun situatie zo snel mogelijk te doorbreken en hen weer perspectief te bieden.'' De problematiek rondom dak- en thuislozen is in Nederland de afgelopen jaren toegenomen. Ook in Eindhoven is de groep daklozen veranderd ten opzichte van tien jaar geleden, en het huidige zorgaanbod sluit niet meer goed aan. Om toch de juiste zorg te kunnen bieden, heeft de gemeente Eindhoven een nieuw plan gemaakt, samen met betrokken opvangorganisaties zoals Neos, Leger des Heils, Ervaring die Staat en Springplank 040.

Snelle doorstroom

Het vertrekpunt van de nieuwe aanpak vanaf 2021 is dat mensen niet te lang meer in de opvang verblijven. Door de duidelijke toegang vanuit een centrale plek zijn mensen beter en sneller in beeld, en kunnen zo sneller geholpen of doorverwezen worden. De nieuwe opvang die 24 uur per dag beschikbaar is voor daklozen, biedt naast overnachting in een privékamer, ook opvang voor overdag. Het is voor dak- en thuislozen en hulpverleners een centrale plek waar verschillende functies samenkomen. Inloop, laagdrempelige hulpverlening, hulp bij financiën, informatie over uitkeringen en werk, maar ook ondersteuning bij het vinden van een huis. Ook wordt er aandacht besteed aan activering. De bedoeling is dat er zowel professionals als ervaringsdeskundigen aanwezig zijn.

Maatwerk

Gemeente Eindhoven heeft de ambitie om mensen die dakloos zijn, binnen twee weken te begeleiden naar passende hulpverlening. Hierbij is het helpen van mensen aan werk, waar mogelijk, een belangrijk onderdeel naast begeleiding en het vinden van onderdak. Bij het goedkeuren van de plannen vraagt de gemeenteraad met een motie aandacht voor de samenwerking en werkafspraken met de betrokken organisaties. Ze vraagt daarnaast onder andere om een gelijkwaardige inbreng van de ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals bij de uitvoering.

Gerelateerd