Partner

13 januari 2023

Sport

Eindhoven staat achter aanpak ongeregeldheden betaald voetbalwedstrijden

Er ligt een handelingskader voor gemeenten om ongeregeldheden rondom betaald voetbalwedstrijden aan te pakken. Burgemeester Dijsselbloem: “Ik omarm dit kader en onderschrijf het belang van uniformiteit in de aanpak van ongeregeldheden rondom betaald voetbal. Veel inwoners, bezoekers en ondernemers genieten doorgaans van de wedstrijden van de betaald voetbalorganisaties PSV en FC Eindhoven. Maar soms gaan die ook gepaard met ongeregeldheden en (andere) onveiligheid. We moeten effectief optreden tegen misdragingen gepleegd door ‘supporters’, zodat de echte supporters kunnen blijven genieten van het betaald voetbal. Daarnaast kijken we hoe we de inzet van politie bij voetbalwedstrijden kunnen terugdringen.”

Dit kader is tot stand gekomen in opdracht van de landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid waarin het ministerie van JenV, de burgemeesters van gemeenten met een betaald voetbalorganisatie, politie, OM KNVB en betaald voetbalclubs vertegenwoordigd zijn.

Aanpak
De persoonsgerichte aanpak heeft daarbij altijd de voorkeur. Wanneer individuen de anonimiteit van de groep benutten om misdragingen te plegen werkt de persoonsgerichte aanpak niet meer. Dan zijn collectieve maatregelen nodig gericht op de groepen die problemen veroorzaken c.q. faciliteren. Een ‘bonus-malus’ regeling is een goede optie. Dit betekent dat bij wangedrag van bezoekende supportersgroepen in daaropvolgende uitwedstrijden (deels) geen uitpubliek aanwezig zal zijn.

Het handelingskader brengt geen nieuwe bevoegdheden, maar voorziet in duidelijke richtlijnen hoe gemeenten (bestuursrechtelijke) maatregelen kunnen inzetten. Daarmee draagt het bij aan voorspelbaarheid van het treffen van maatregelen tegen clubs en supporters(groepen). Dit is een belangrijke randvoorwaarde om landelijk zoveel mogelijk eenduidig op te treden tegen overtredingen van clubs en supporters.

Handelingskader aanpak ongeregeldheden rondom betaald voetbalwedstrijden voor gemeenten