8 september 2022

Eindhoven schrapt kostendelersnorm bijstand voor 21- tot 27-jarigen

Vanaf 1 september 2022 telt Eindhoven personen tot 27 jaar niet meer mee als kostendeler in de bijstand. Dat betekent dat bewoners in één huis kunnen samenwonen met iemand die een bijstandsuitkering ontvangt, zonder consequenties voor de uitkering. De gemeente doet dit vooruitlopend op de nieuwe landelijke wetgeving die de kostendelersnorm van 21- tot 27-jarigen per 1 januari 2023 afschaft.

De kostendelersnorm houdt in dat de bijstandsuitkering wordt verlaagd naarmate er meer mensen in één huis samenwonen. Het idee is dat huisgenoten de woonlasten met elkaar kunnen delen. Wethouder Saskia Lammers (Werk en inkomen): "We kennen verhalen dat kinderen van 21 jaar soms het ouderlijk huis moeten verlaten, omdat ouders met een uitkering hen geen onderdak meer bieden uit vrees voor een lagere uitkering. Door de norm los te laten, voorkomen we dat jongeren gedwongen op zichzelf moeten gaan wonen, of zelfs geen dak boven hun hoofd meer hebben. Ik ben blij dat we de breed gedeelde wens van de gemeenteraad, om al eerder de kostendelersnorm af te schaffen, kunnen uitvoeren."

In Eindhoven hebben zo’n 370 huishoudens met jongeren tussen 21 en 27 jaar - bij elkaar zo’n 620 inwoners - te maken met de kostendelersnorm. Inwoners ontvangen voor het derde kwartaal 2022 (juli t/m september) nog het bedrag van de huidige compensatieregeling die de gemeente uitkeert via de Meedoenbijdrage. Dit wordt in november 2022 uitbetaald.

Het eerder afschaffen van de kostendelersnorm kost de gemeente naar schatting 475.000 euro. Dit wordt gefinancierd vanuit het budget dat bestemd was voor de compensatie van de kostendelersnorm en vanuit het budget voor bijstandsuitkeringen.