Ga terug

20 december 2019

Innovatie & Duurzaamheid

Eindhoven krijgt miljoenensubsidie voor energiebesparende maatregelen

In 2020 krijgt gemeente Eindhoven bijna 2 miljoen euro subsidie van het Rijk uit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE). Hiermee kan de gemeente komend jaar inwoners ondersteunen met advies en coaching op het gebied van energiebesparing en energieopwekking. “Een heel mooi bedrag dat helemaal ten goede komt aan onze inwoners", aldus wethouder Rik Thijs (Klimaat en Energie). "Hiermee kunnen we weer een stap maken in de energietransitie in onze stad.”

Met de subsidie kunnen bestaande initiatieven in de stad extra ingezet worden. Zo wordt de samenwerking met energiecorporatie 040energie verstevigd. Zij gaan meer energieadviezen geven aan individuele inwoners en ook meer voorlichtingsavonden houden, bijvoorbeeld over warmtepompen. De drie pionierbuurten ‘aardgasvrij’ (Generalenbuurt, Sintenbuurt en ’t Ven) krijgen na het afronden van de eerste fase, in februari 2020, een vervolg. In die buurten wordt gekeken of met de subsidie collectieve maatregelen kunnen worden uitgevoerd. In het duurzaamheidspact (corporaties, gemeente, PEK) is onlangs het initiatief voor energiecoaches opgestart. Deze coaches adviseren inwoners over energiebesparende maatregelen. Ook van dit initiatief kunnen straks meer inwoners gebruikmaken. En ten slotte wordt gekeken of Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) ondersteuning kunnen krijgen bij de energietransitie. Snelle energiebesparende maatregelen De RRE-subsidie richt zich op particuliere huiseigenaren en wil hen stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het is een eenmalige subsidie die alleen in 2020 geldt, omdat de regeling onderdeel is van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet wil in 2020 een snelle start maken met het reduceren van CO2-uitstoot. Daar kunnen woningeigenaren in Eindhoven straks dus van profiteren. De precieze invulling van de regeling en de verdeling wordt pas in de loop van volgend jaar bekend.

Gerelateerd