Ga terug

8 oktober 2019

Eindhoven beoordeeld als meest innovatieve stad van Europa

Eindhoven is beoordeeld als meest innovatieve stad binnen Europa. Dat meldt de Europese Commisie in hun rapport The Cultural and Creative Cities Monitor 2019. “Eindhoven is een inspirerend voorbeeld van een medium size stad die de leidende positie uit 2017 consolideert op het gebied van innovatie”, aldus de monitor.

De monitor is een door de Europese Commissie ontwikkeld instrument, om te onderzoeken welke steden een goede culturele en creatieve omgeving bieden, die voor de tweede keer is uitgevoerd.

Dinsdag 8 oktober wordt tijdens EURegionsWeek in Brussel The Cultural and Creative Cities Monitor gepresenteerd. Tanja Mlaker, directeur van Cultuur Eindhoven, neemt deel aan de paneldiscussie. De Monitor vergelijkt 190 steden, waarvan 90% gelegen in Europa. Deze 190 steden worden vergeleken op diverse parameters, waaronder: culturele infrastructuur en participatie, creatieve economie (banen in de creatieve sector, intellectueel eigendom en innovatie, nieuwe banen in de creatieve sector) en omgevingsfactoren (human capital en onderwijs, openheid, vertrouwen en tolerantie, lokale en internationale verbindingen en kwaliteit van governance).

Volgens ‘The Cultural and Creative Cities Monitor 2019’ is de ideale culturele en creatieve stad een combinatie van de volgende aspecten:

  • De culturele infrastructuur van Weimar

  • De culturele participatie en aantrekkingskracht van Florence

  • Banen in de creatieve sector, human capital en onderwijs en lokale en internationale verbindingen van Parijs

  • Intellectueel eigendom en innovatie van Eindhoven

  • De werkgelegenheid in de creatieve sector van Boedapest

  • De openheid, tolerantie en het vertrouwen van Glasgow

  • De kwaliteit van governance van Aarhus

Wanneer we Eindhoven vergelijken met andere steden scoort deze bovengemiddeld hoog binnen de categorieën intellectueel eigendom en innovatie en omgevingsfactoren. In vergelijking met 2017 behoudt Eindhoven relatief stabiele scores. De toppositie op innovatie en intellectueel eigendom is behouden gebleven, waarmee Eindhoven dus de meest innovatieve stad in Europa blijft. De EU-monitor maakt daarnaast helder waar nog verbeteringen gewenst zijn. Eindhoven zit ruim onder het gemiddelde wat betreft culturele voorzieningen en kan nog kansen creëren voor de groei van banen in de creatieve sector.

The Cultural and Creative Cities Monitor uit 2017 meldt dat "culturele en creatieve steden meer geld te besteden hebben. Wanneer ze binnen de monitor worden vergeleken met andere steden met minimaal 50.000 inwoners, hebben culturele en creatieve steden onder andere meer banen, meer studenten die een hoge opleiding volgen en meer hoogopgeleiden, meer jongvolwassenen en meer buitenlanders van binnen en buiten Europa."

Gerelateerd